Globalizacja migracje

Migracje - klasyfikacje, przyczyny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Kazimiera Łojewski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

, selektywność migracji CECHY WSPÓŁCZESNYCH MIGRACJI: Globalizacja migracji Feminizacja migracji Silne...

Wykład - migracje międzynarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3437

i etnicznych;  Globalizacja – migracje stopniowo obejmą cały świat, wiele krajów będzie źródłem i celem...

Equity markets 1d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

• Współczesny świat znajduje się w erze migracji • W warunkach postępującej globalizacji liczba ludzi...

Wykład - Mobilność zawodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

i etnicznych globalizacja- migracje stopniowo obejmują cały świat wiele krajów będzie źródłem i celem migrantów...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Klaudia Kałążna
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2954

i skutki migracji, korporacje transnarodowe, globalizacja rynku usług, zdolność handlowa usług, układ...

Marketing globalny - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: globalizacja, wymiary globalizacji...

Migracje ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany...

Globalizacja i regionalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

; Europejczycy obawiają się migracji. Nowe media, technologie, Internet Procesów globalizacji...