Globalizacja szanse i zagrożenia

note /search

Procesy globalizacji- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1393

, np. my jesteśmy uzależnieni od gospodarki niemieckiej. Globalizacja: szanse i zagrożenia: Konkurencja...

Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 6776

Zagrożenia asymetryczne: Istota Współcześnie zmienia się sposób ich rozumienia. Są związane...

Wykład - Globalizacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

się, jako coś obcego i wrogiego, odrzuca się zasady wolnego rynku, zunifikowanych wzorców kulturowych, jako zagrożenia...