Globalizacja szanse i zagrożenia

Procesy globalizacji- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Hanna Maria Dumała
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 1330

, np. my jesteśmy uzależnieni od gospodarki niemieckiej. Globalizacja: szanse i zagrożenia: Konkurencja...

Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marek Pietraś
  • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 6265

Zagrożenia asymetryczne: Istota Współcześnie zmienia się sposób ich rozumienia. Są związane...

Wykład - Globalizacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

się, jako coś obcego i wrogiego, odrzuca się zasady wolnego rynku, zunifikowanych wzorców kulturowych, jako zagrożenia...