Mechanizmy współczesnej globalizacji

Nasza ocena:

4
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy współczesnej globalizacji - strona 1

Fragment notatki:

4. Mechanizmy współczesnej globalizacji Globalizacja - to zespół procesów i zjawisk, współorganizujących współczesny świat. Termin ten ma służyć ułatwieniu opisania zjawisk, których obecność obserwujemy tak na polu gospodarki i polityki, jak i kultury. Globalizacja to termin stosowany w debacie społecznej, gospodarczej i politycznej. „Implozja świata” pociąga za sobą eksplozję kultur, instytucji, stylów życia.
Z pewnymi cechami globalizacji mogliśmy się spotkać obserwując historię i kolejne epoki historyczne. Jednakże zjawisko to nasiliło się zdecydowanie w XX wieku. Procesy integracyjne w Europie także zachodzą w czasie, zaczyna się wytwarzać całkiem nowa jakość w stosunkach międzynarodowych. Na to zjawisko wskazuje dynamika globalizacji. Wzajemne zależności pomiędzy państwami ulegają zagęszczeniu. Kiedy trwała zimna wojna postęp integracji i globalizacji nie ulegał zahamowaniu, wszystko działało, ale jakby niezależnie od siebie, w pewnym oderwaniu. Komunizm tworzył silne więzy wzajemnej zależności wewnątrz bloku wschodniego, ale były one ograniczone do obszaru, na którym działał system. Taka wymuszona integracja, dokonywana wbrew interesowi państwa, nie mogła i nie uzyskała poparcia w społeczeństwie. Jeśli byłby stosowane procedury demokratyczne, można by myśleć o akceptacji społecznej. Dla procesu globalizacji bardzo ważny był rok 1989. Załamał się wtedy dwubiegunowy świat i działalności= sił rynkowych mogła już objąć państwa dawnego bloku wschodniego.
Ostatnie lata przyniosły globalizacji dużą popularność. Termin ten odmieniany jest przez wszystkie przypadki, wszędzie się mówi o tym zjawisku. Można powiedzieć, że nawet stało się modne. Globalizacja wzbudza skarajne emocje. Jest ogólnoświatowym procesem, mającym wielu zwolenników, którzy w rozwijającej się globalnej gospodarce widzą szansę. Ale ma też zagorzałych przeciwników, którzy w tym rozwoju widzą niemal wyłącznie zagrożenia. Globalizacja to zupełnie nowy etap dla gospodarki światowej. Bardzo trudno ten proces ogarnąć, trudno zrozumieć rządzące nim prawa. Trudno też przewidzieć przyszłość. Mogą to być przyczyny, dla których globalizacja nie podlega dyskusji. Ci, którzy nie są w stanie zrozumieć sensu współczesnej gospodarki, nie odnajdują się w nowej rzeczywistości, czują się zagrożeni i różnie na to zagrożenie reagują. Zrozumiałe jest, że procesy globalizacyjne mogą wywołać niepokój. Zawsze to, czego nie znamy powoduje lęk. Gospodarka światowa zdominowana jest przez kooperacje, decydujące w wielu sprawach. Kooperacje często wykraczają poza sprawy gospodarcze. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że to kooperacje są współczesnymi panami świata, one decydują o jego losie. Kooperacje walczą między sobą, wygrywają najlepsi, liczą się tylko najlepsi. Zapomina się przy tym tylko o jednym, o ludziach biednych, o głodujących , o umierających w strasznych warunkach. Odnosi się wrażenie, że ci ludzie już nikogo nie interesują. Najważniejsze są: rozwój gospodarczy, zysk, perspektywy rozwoju i władza. Posiadanie władzy daje szansę na stworzenie jeszcze lepszych warunków dla działalności gospodarczej.


(…)

… wzrost produkcji i handlu (do czego jeszcze będziemy wracać);
e) szybszy i coraz większy obieg informacji i idei na świecie, a przyczyniły się do tego kolejno: radio, telefony, telewizja, łączność satelitarna oraz Internet. W 2. poł. XX w. świat stał się „globalną wioską” (wg określenia kanadyjskiego socjologa Marshalla McLuhana), tzn. dzięki mediom elektronicznym ludzie pokonali czas i przestrzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz