Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa globalnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa globalnego -  omówienie - strona 1  Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa globalnego -  omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZMIANA PARADYGMATU BEZPIECZEŃSTWA GLOBALNEGO
Tradycyjny podział bezpieczeństwa:
Globalne
Regionalne
Państwowe
Poziomu jednostki
Zaciera się wraz z postępem procesów globalizacji. Dzięki globalizacji procesy regionalne stają się problemami globalnymi, ale nie dotykają globu w jednakowym stopniu. Podejście funkcjonalistyczne do podziału bezpieczeństwa - wszystkie państwa stanowią systemy funkcjonujące w szerszym środowisku międzynarodowym. Globalizacja wymusza skupienie się na funkcji, a nie na strukturze systemu - odejście od klasycznej teorii systemów. Pozostaje jednak wciąż podział na aktorów:
Państwowych
Niepaństwowych
ZAGROŻENIA GLOBALNE PO ZIMNEJ WOJNIE
Zagrożenia o charakterze stricte globalnym:
Zagrożenia ekologiczne (globalne ocieplenie, zanik warstwy ozonowej)
Wojna atomowa
Inne to zagrożenia na styku zagrożeń globalnych i regionalnych. Elementem pozwalającym zaliczyć jedne do globalnych jest ich powszechność występowania.
Pojawia się także podział na zagrożenia:
Stare - zagrożenia tego samego rodzaju, co przed transformacją ładu międzynarodowego:
konflikty międzypaństwowe
proliferacja broni atomowej
zagrożenia wynikające z naruszenia suwerenności państwowej
Nowe - zagrożenia istniejące już wcześniej, ale nie na taką skalę jak obecnie:
Terroryzm Przestępczość międzynarodowa
Zagrożenia demograficzne
Manipulacje na rynkach finansowych
Epidemie
Cyberterroryzm
Globalną degradację środowiska naturalnego
Wyróżnikiem jest skala zagrożenia, a nie nowoczesność.
Cechy odróżniające pozimnowojenne środowisko od systemu zimnowojennego:
Zagrożenia dotykają w mniejszym stopniu bezpośrednio państwa, a większym stopniu jednostki
Coraz rzadziej zagrożenie jest tożsame z przemocą (zagrożenia pozamilitarne jak narastające przeludnienie czy zwiększenie zanieczyszczenia środowiska)
Przechodzenia zjawisk z kategorii wyzwań do kategorii zagrożeń - moment, w którym wyzwanie staje się zagrożeniem to chwila, gdy kończy się debata nad określonym negatywnym zjawiskiem, a rozpoczynają się działania mające na celu jego eliminację
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz