Typy zagrożeń globalnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy zagrożeń globalnych - omówienie - strona 1 Typy zagrożeń globalnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Typy zagrożeń globalnych: militarne:
schodzą na dalszy plan
odparcie bezpośredniego ataku militarnego ze strony państw
przeciwdziałanie atakom ze strony aktorów niepaństwowych
ochrona państwa przed zagrożeniami typu niemilitarnego (nielegalni imigranci, zorganizowane grupy przestępcze)
konflikty zbrojne „klasycznego typu” - konflikty niskiej intensywności, wybuchające głównie w państwach afrykańskich, azjatyckich i na obszarze poradzieckim, trwają stosunkowo długo i pogarszają sytuację obywateli tych państw
coraz większy udział aktorów pozapaństwowych (ugrupowania nacjonalistyczne - secesjonistyczne i antysecesjonistyczne, religijne, ideologiczne, prywatne armie, handlarze bronią)
są to: handel bronią, tworzenie prywatnych armii, utrata kontroli nad procesem rozbrojenia, zagrożenie wojną agresywną
ekonomiczne:
zagrożenia te generowane są przez państwa, aktorów niepaństwowych i jednostki
problem skali i trwałości zagrożeń (czasu ich oddziaływania)
globalizacja sprawiła, że powiązania pomiędzy gospodarkami poszczególnych państw stały się silne i złożone
tradycyjne ujęcie - bezpieczeństwo ekonomiczne to brak zagrożeń ze stronny innych rządów posiadających instrumenty ekonomiczne / brak bezpieczeństwa to podatność na działanie innych państw
dziś 3 wymiary zagrożeń: podatność jednostek, grup społecznych i samego państwa na działania instrumentów ekonomicznych, sieci niepaństwowe podważające władzę państwową i szok ekonomiczny
są to: manipulacje na rynkach finansowych, niekontrolowany przepływ kapitału
technologiczne:
zagrożeniem nierównomierny dostęp do technologii i uzależnienie od niej
tzw. przypadek black out z 2003 r., gdy sieć energetyczna USA okazała się zbyt słaba, by sprostać zapotrzebowaniu na energię elektryczną
internet - treści przekazywane przez globalną sieć często wykorzystywane są jako źródło informacji dla grup przestępczych i terrorystów, cyberterroryzm
zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym - bezpieczeństwo energetyczne to stan, w którym państwo i większość jego obywateli oraz przedsiębiorstw ma dostęp do wystarczającej ilości energii, dostarczanej po rozsądnych cenach itp., np. duża ilość wykorzystywanych obecnie pokładów paliw kopalnych znajduje się na terenach konfliktów zbrojnych, zakłócenia przepływu wód, zakłócenia produkcji energii, wstrzymanie dostaw, bezpieczeństwo elektrowni atomowych itp.
4 rodzaje problemów:
Bezpieczeństwo zapewnienia dostaw energii
Bezpieczeństwo zapotrzebowania
Wiarygodność dostawców energii


(…)

… na kondycję społeczeństwa (liczebność i poziom życia)
2 trendy: zbyt szybki lub zbyt wolny wzrost populacji
zagrożenia bezpośrednie: migracje, współzawodnictwo horyzontalne, współzawodnictwo wertykalne, wyludnienie
zagrożenia demograficzne: niekontrolowany napływ ludności do państw niezainteresowanych przyjęciem imigrantów
zagrożenia bezpośrednio dotykające jednostkę: handel ludźmi (przemyt ludzi w skali…
… energetyczne, demograficzne, żywnościowe i ekonomiczne, konflikty zbrojne
są to przede wszystkim: zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza i oceanów, zniszczenia bioróżnorodności, pustynnienie, wylesienie i zniszczenie warstwy ozonowej
działania podejmowane przez państwa - tzw. działania miękkie, czyli dyplomacja i tzw. działania twarde, czyli zwiększenie świadomości ekologicznej, podejmowanie działań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz