Fusarium

note /search

Wykład - trichotecyny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

wytwarzanych przez grzyby pleśniowe z rodzajów Fusarium, Cephalosporium, Myrothecium, Trichoderma...

Opracowanie - ochratoksyny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

i Fusarium Wiele gatunków rodzajów Penicillium i Trichoderma może wytwarzać ochratoksyny nawet w niskich...

Opracowanie - zearalenon, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Zearalenon Metabolity wielu Fusarium (np. F. culmorum, F. graminearum, F. sporotrichioides...

Mikotoksyny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

: Fusarium culmorum (PL i najbardziej mikotoksynotwórcze na świecie) F.graminearum (PL i najbardziej...

Verticillium dahliae-grzyby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fitopatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1540

(ale jest polifagiem), chmielu (hodowla odpornościowa), tulipanów, truskawki. Fusarium oxysporum To jedyny gatunek...

Wykład - barwniki, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium...