Funkcja wielu zmiennych - strona 32

Błędy i niepewności pomiarowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

będącej funkcją jednej zmiennej (której wartość mierzymy) równa jest bezwzględnej niepewności wielkości...

Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wydymus
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3920

- zmienna zależna (objaśniana) αi - parametry strukturalne funkcji (współczynniki funkcji) Xi - zmienne...

Lab3 AMPL

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1939

, zmiennych, ograniczeń modelu, include - wstawienie pliku, let - zmiana wartości danych, model - przejście...

Funkcja_1_zmiennej_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

−1 1 e −1 x 1 ln x  x 15) f ( x) = 3 x − 2arcctg  3 Ekstrema lokalne funkcji jednej zmiennej...

Funkcja_1_zmiennej_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

funkcji jednej zmiennej Określić przedziały monotoniczności i wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji: 1 2 x2 e...

Ubezpieczenia na życie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Anna Mercik
 • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

, że , to gdzie f(x) jest funkcją gęstości zmiennej losowej x Intensywność umieralności to: czyli prawdopodobieństwo...

Rynki czynników produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

jest funkcją dwóch zmiennych, a więc aby istniało maksimum zysku warunki konieczne mają postać: Nie będziemy...