Funkcja wielu zmiennych - strona 33

Pochodnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

4 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej 4.1 Pochodna Definicja 4.1 ( Pochodnej) Funkcja f...

Sterowanie optymalne

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Bernat Jakub
 • Sterowanie optymalne w układach wykonawczych automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

wielu zmiennych trzeba wyznaczyd jej pochodną f(x1, x2, … , xn) = A dy (ds)2 = (dx)2 + (dy)2 dx ds ( )2 = 1 + ( )2...

Algorytmy ewolucyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

wartości funkcji dwóch zmiennych F(x,y), reprezentacją kaŜdej zmiennej moŜe być 10-bitowa liczba binarna...

Sztuczne sieci neuronowe 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

się to także jako zdolność SSN do aproksymacji wartości funkcji wielu zmiennych w przeciwieństwie do interpolacji możliwej...

Metody aktuarialne 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344

, - hI i  1  qi  qi  s - funkcja tworząca zmiennej losowej zerojedynkowej. 2012-10-27 20 Stąd momenty...