Eksploatacja portów - Falowanie wiatrowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja portów - Falowanie wiatrowe - strona 1 Eksploatacja portów - Falowanie wiatrowe - strona 2 Eksploatacja portów - Falowanie wiatrowe - strona 3

Fragment notatki:

2. Falowanie wiatrowe        Powstaje w wyniku oddziaływania wiatru na wodę. Energia ruchu z atmosfery  przekazywana jest do powierzchni morza. Proces przekazywania energii od  atmosfery do oceanu odbywa się w funkcji czasu i w przestrzeni.   Rozmiary falowania uzależnione są od:  - prędkości wiatru generującego falowanie (im silniejszy wiatr, tym rozmiary fali mogą  być większe),  - czasu wiania wiatru nad wodą z tego samego (praktycznie plus-minus15°) kierunku  (im wiatr o danej prędkości wieje dłużej nad wodą tym rozmiary falowania mogą być  większe),  - długości rozbiegu wiatru nad wodą (im rozbieg wiatru nad wodą większy, tym  prametry fali mogą być większe).  Na morzu, którego głębokość (Hm) jest mniejsza od l/2 dodatkowo parametry fali  uzależnione są od głębokości. Im głębokość jest mniejsza, tym silniej parametry fali  modyfikowane będą przez wpływ batymetrii akwenu.       Proces przekazywania energi  od atmosfery do powierzchni oceanu zachodzi w  funkcji różnicy prędkości fali i prędkości wiatru ( c/Vw ). Im różnica ta jest mniejsza,  tym wolniej przekazywana jest energia od atmosfery do powierzchni morza, a tym  samym i wolniej rosną parametry fali. W momencie, gdy prędkość fali (c) stanowi  około 0.8 prędkości wiatru (Vw) proces przekazywania energii ustaje, parametry fali  (wysokość, długość) dalej nie wzrastają. W związku z tym, dla każdej prędkości  wiatru istnieją graniczne czasy wiania wiatru i graniczne długości rozbiegu, po  przekroczeniu których, długości i wysokości fal dalej nie będą wzrastać - fala  osiągnie swoje maksymalne możliwe rozmiary.  - Falowaniem ustalonym nazywa się falowanie, które przy danej prędkości wiatru  osiągnęło swoje maksymalne rozmiary.  - Falowaniem nieustalonym nazywa się falowanie, które przy danej prędkości wiatru  nie osiągnęło jeszcze swoich maksymalnych rozmiarów.       W falowaniu ustalonym wysokość fali (h) i długość fali (l) są maksymalne dla  danej prędkości wiatru (Vw), w funkcji czasu stałe, w związku z czym stromość fali (k)  pozostaje w przybliżeniu stała. W falowaniu nieustalonym długość fali przyrasta w  funkcji czasu szybciej od wysokości fali, w związku z czym rozwijające się falowanie  charakteryzuje się większą stromością, która w miarę rozwoju fali stopniowo się  zmniejsza, do granicy, którą określa stromość fali ustalonej.       Parametry fali ustalonej dla danej prędkości wiatru oraz potrzebne do ustalenia  falowania przy danej prędkości wiatru czasy rozbiegu (Tw; godziny) wiatru nad wodą 

(…)

… wiatr wiejący od brzegu, na
akwenach przybrzeżnych nie doprowadzi do powstania falowania o parametrach
odpowiadających jego sile i czasowi działania (wysokości fal i ich okresy będą
mniejsze). Taki sam wiatr wiejący z kierunku dobrzegowego wytworzy znacznie
silniejsze falowanie. Z tego względu (zarys linii brzegowej, zróżnicowana rozciągłość
w różnych kierunkach) morza zamknięte oraz ich poszczególne części
charakteryzują się silnie zróżnicowanym falowaniem w zależności od kierunku
występującego wiatru. To samo dotyczy wód przybrzeżnych dużych akwenów (np.
oceanów). Na otwartych przestrzeniach oceanicznych, gdzie potencjalna długość
rozbiegu fali jest dostatecznie duża niezależnie od kierunku wiatru, a głębokości są
duże, parametry fal można traktować jako zależne jedynie od siły (prędkości) wiatru…
…) wiatru nad wodą
oraz długości rozbiegu wiatru nad wodą (Dw; mile morskie) zestawione są w
poniższej tabeli (tab. 1, według Titova, 1969).
Tab. 1.
Wielkości maksymalnych wysokości, długości i okresów fal przy danych
prędkościach wiatru generującego fale oraz niezbędne dla ich powstania długości
rozbiegu wiatru nad wodą (Dw) i czasy działania wiatru na wodę (Tw). (wg. Titova,
1969)
wiatr
wiatr
(siła…
… do falowania ustalonego, lub też będzie falowaniem
ustalonym. Podobnie, w strefie występowania SW monsunu (monsunu letniego) na
Morzu Arabskim, można spotkać się z falowaniem ustalonym; tam zarówno czas
wiania wiatru, jak i długość rozbiegu może być wystarczająca dla ustalenia falowania
(stąd też falowanie monsunowe na Morzu Arabskim może być tak silne, mimo siły
wiatru 6-7°B).
Przy większej sile wiatru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz