Eksploatacja portów - Falowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja portów - Falowanie - strona 1 Eksploatacja portów - Falowanie - strona 2 Eksploatacja portów - Falowanie - strona 3

Fragment notatki:

PARAMETRY FALI   • długość fali (λ, m)     - odległość między dwoma  kolejnymi wierzchołkami fal, • wysokość fali (h, m)     - różnica między wysokością  grzbietu fali a dnem doliny fali, • okres fali (t, s)     - czas, który upływa od momentu  przejścia jednego wierzchołka fali do nadejścia wierzchołka następnej fali względem nieruchomego  punktu (lub też odstęp czasu, w którym w danym punkcie pojawi się ten sam element morfologii  następnej fali  • prędkość fali (c, m/s)     - prędkość, z jaką porusza się w przestrzeni charakterystyczny element  morfologii fali (np. grzbiet fali) • stromość fali (h/λ, wielkość bezwymiarowa),     definiowana jest najczęściej jako stosunek  wysokości fali do jej długości, niekiedy jednak można spotkać się z miarą stromości jako stosunku  wysokości fali do połowy jej długości (h/(λ/2)). ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PARAMETRAMI FAL A ≈ 156 * T2 ≈ 0,64 *c2 T  ≈ 0,80 * Λ2 ≈ 0,64 * C C  ≈ 125 * Λ2 ≈ 1,56 - T FALOWANIE (1)- CZYNNIKI POWODUJĄCE FALOWANIE ■ fale wiatrowe, ■ fale rozkołysu (fale martwe), ■ fale pływowe, ■ fale sejsmiczne (tsunami), ■ fale anemobaryczne (powodowane przez jednoczesne oddziaływanie wiatru i ciśnienia  atmosferycznego). FALOWANIE (2)- PODZIAŁ ZE WZGLĘDY NA BARYMETRIE ■ falowanie głębokowodne       (gdy Hm  λ / 2) batymetria nie wykazuje wpływu na parametry fali; ■ falowanie płytkowodne     (gdy λ / 2  Hm  2h) wpływ tarcia wody o dno - zmiany parametrów fali w funkcji zmian głębokości akwenu - przestrzenna  zmiana obrazu pola falowania ■ falowanie przybojowe     (gdy Hm

(…)


1,86
1,61
1,48
1,44
1,31
0,99
0,53
W SPÓŁCZYNNIKI
PRAWDOPODOBIEŃSTWA PRZEWYŻSZENIA
Pfn% = Pf śr * k n% (Pf)
gdzie:
• Pf n% - parametr fali o danym prawdopodobieństwie przewyższenia,
• Pf śr - wartość średnia danego parametru fali,
• k n%(Pf) - współczynnik prawdopodobieństwa przewyższenia n% danego parametru fali.
S KALA
STANÓW MORZA


Stan morza określa się według wysokości największych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz