Funkcja wielu zmiennych - strona 14

EKONOMIA podstawowe zagadnienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1239

, surowce, materiały, energia itp. (funkcja kosztu zmiennego) KOSZT CAŁKOWITY= koszt stały + koszt zmienny...

Niepewność pomiarowa

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3913

W jest funkcja wielu zmiennych, mierzonych doświadczalnie W= f(x, y, …z). Niepewność wyznaczania wielkości...

Statystyka - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

ciągu funkcji prawdopodobieństw zmiennych losowych typu skokowego lub zbieżności ciągu funkcji gęstości...

Zmienna losowa dwuwymiarowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

funkcja prawdopodobieństwa zmiennej , brzegowe funkcja prawdopodobieństwa zmiennej oraz zmiennej Y...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu 91-100

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

jako funkcji 2 zmiennych w szereg MacLaurina oraz pominięcie wyrazów innych niż liniowe. przy czym a=0...