Funkcja wielu zmiennych - strona 13

Rozkład zmiennych losowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

p2 ... pn Przykład Funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej przedstawia poniższa tabela: xi 0 1 2...

DEFINCJA ZMIENNEJ LOSOWEJ

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 5019

na . Niech , . Na określone jest prawdopodobieństwo . Które z następujących funkcji są zmiennymi losowymi...

Statystyka - wykład 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

skokowejlosowejzmiennejdla ldxxxf px XE i ii gdzie pi oznaczają wartości funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X...

Egzamin - opracowanie 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1645

) Ekstremum funkcji jednej zmiennej Λ Def. Funkcja y=f(x) ma ekstremum (maksimum) w punkcie x 0 , je eli f(x...

Współrzędne izometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1834

współrzędnych izometrycznych (Cauchy'ego - Riemana) Warunki te musi spełniać funkcja analityczna zmiennej...

Egzamin opracowanie 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

) Ekstremum funkcji jednej zmiennej Λ Def. Funkcja y=f(x) ma ekstremum (maksimum) w punkcie x 0 , je eli f(x...

Analiza progu rentowności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

zmiennych i stałych oraz przychodów są funkcjami liniowymi     Metody rozliczania kosztów pośrednich...

Teoria wzrostu Solowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

funkcja jednej zmiennej; o wiele prościej narysować niż funkcję dwóch zmiennych i= s·f(k)- funkcja...