Funkcja wielu zmiennych - strona 15

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

z zamówieniem.   D  nieujemna zmienna losowa opisująca zapotrzebowanie, f  funkcja gestości zmiennej losowej D...

MathCAD - omówienei

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

jednej zmiennej f(x)=x2 dla x z przedziału 9. Danych jest 10 punktów [współrzędnych - (xi,yi...

Metody pomiarowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4410

różniczkowym. Transformata Laplace'a gdzie f(t) jest funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej t, określonej...

Liczby i funkcje zespolone-podstawy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1666

rozwiązanie zadania. Funkcja zmiennej zespolonej. f(z)= - część rzeczywista funkcji f(z) - część urojona...

Egzamin opracowanie 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197

Funkcja dwóch zmiennych Funkcją dwóch zmiennych x, y nazywamy przyporządkowanie kaŜdemu punktowi P...