Ewangelia - strona 4

Ewangelia św. Marka - opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

4. Adresaci, czas powstania i struktura literacka ewangelii Mk. Marek pisał swoją Ewangelię...

Historia teologii fundamentalnej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
  • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Pisma Świętego, wypływa wprost z Ewangelii, wzięte z Biblii bez kontekstu życia; Ewangeliczne - wzięte...

Apokryfy Nowego Testamentu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr inż. Jerzy Duda
  • Patrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

. Starowieyski, Kraków 2001. Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, red. ks. M. Starowieyski, Kraków...