wpływ św. Piotra na Ewangeilię św. Marka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wpływ św. Piotra na Ewangeilię św. Marka - strona 1

Fragment notatki:


3. Autorstwo Ewangelii św. Marka. Wpływ Piotra Już od II w. tradycja (z Papiaszem na czele) jednogłośnie przypisuje drugą w kanonie Ewangelię Markowi. Był on pocho­dzenia żydowskiego. Matka jego była zamożna, posiadała dom w Jero­zolimie, w którym zbierali się pierwsi chrze­ścijanie. Być może był to nawet Wieczernik, gdyż Marek w swej Ewangelii zachował najwięcej szczegółów o Wieczerniku. Potem towarzyszył przez jakiś czas św. Pawłowi w czasie pierwszej wyprawy misyj­nej. Można wnioskować, że w latach sześć­dzie­siątych Marek był w Rzymie i tam być może współ­pracował ze św. W swej Ewangelii opierał się dużo na osobistych wspomnie­niach św. Piotra. Wpływ Piotra Ewangelię Mk często się nazywa „Ewangelią Piotrową”, w tym sen­sie, że przeka­zuje nauczanie i osobiste wspom­nienia św. Piotra. Św. Justyn uważa nawet tę Ewangelię za „pamiętniki Piotra”. W samej rzeczy Marek podaje bardzo wiele ciekawych szczegółów z życia Piotra, które inni ewangeliści albo pomijają, albo upraszczają.
Marek jest bardzo konsekwentny w stosowaniu jego imienia. Właściwe imię Piotra brzmiało: Szymon . Stąd też na początku Ewangelii nazywa go „Szymon” dowiadujemy się, że Jezus zmienił mu imię i nazwał Piotrem = Kefas , czyli skała ( petra ). Cytując słowa Jezusa, Marek niczego nie zmienia. Mateusz od początku mówi o „Szymonie zwanym Piotrem”, a po zmianie imienia nadal używa dwóch określeń: „Szymon Piotr”. Uzdrowienie paralityka w domu Piotra, tylko Mk podaje, że działo się to w Kafarnaum, mieście Piotra, i tylko tutaj są szczegóły o odkryciu dachu w jego domu.
Wyznanie Piotra Marek opuszcza (!) pochwałę Jezusa i nadanie mu władzy kluczy - co może wyrażać pokorę samego św. Piotra. Podobną sytuację znajdujemy w scenie modlitwy Jezusa w Ogrójcu, wyraźnie podaje naganę Jezusa skierowaną do Piotra: „Szymonie, śpisz? Wyraźnie łagodzi ten wyrzut: Jezus rzekł do Piotra: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” Można zauważyć, że Mk w swym dziele świadomie opuszcza zdania zbyt pochlebne pod adresem św. Piotra, zaś akcen­tuje sła­bość apostoła . Opuszcza też wiele innych zdań ostrych i kontrowersyjnych, jakby nie chciał pisać dla swych adresatów niczego, co by podważało autorytet św. Pio­tra. W Ko­ście­le pierwotnym Piotr cieszył się wielkim szacunkiem. A zatem jak należy rozumieć taki Mar­kowy sposób pisa­nia? Tylko tak, że sam Piotr zechciał w swej pokorze przypomnieć o swych słabościach, gdyż trudno sobie wyobrazić, by Marek pisał o nich z własnej ini­cjatywy.
Przypi­su­je Piotrowi szczególną rolę w gronie Dwunastu. Spośród wszystkich uczniów Piotr zawsze pojawia się na pierwszym miejscu i podejmuje inicjatywę. To właśnie on występuje w katalogu Apostołów na pierwszym miejscu, jest świadkiem przemienienia i agonii Jezusa, a także w imieniu apostołów stawia Jezusowi pytania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz