Estymacja punktowa - strona 3

Estymatory punktowe

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

) parametr populacji, to mówimy o estymacji punktowej i odnosimy się do wartości statystyki jako do oceny...

Cw_9_-estymacja_przedzialowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

estymatorów. 2. Estymacja punktowa. 3. Estymacja przedziałowa – wyprowadzenie modelu dla średniej przy znanej...

Statystyka - Pomoc egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

W estymacji punktowej wynikiem estymatora w próbie zbliża oszacowania jest ocena punktowa, się do wariancji...

Estymacja - teoria i przykłady

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4550

, który charakteryzuje rozkład pewnej zmiennej losowej. Rozróżnia się estymację punktową i estymację za pomocą przedziału...

Zadania ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 308

miesięcy wyjechał poza województwo średnio od 5,87 do 11,05 razy. Estymacja wartości średniej estymacja...