Estymacja punktowa dla wartości oczekiwanej

Zagadnienia ze statystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

dla wartości oczekiwanej. 15. Wyjaśnij na czym polega estymacja punktowa. Podaj przykład. 16. Omów estymację...

Statystyka - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

prosta; Średnia arytmetyczna ważona. 16. Omów estymację punktową dla wartości oczekiwanej. Estymację...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6076

wartości oczekiwanej, rozkład Studenta, estymacja wariancji, przedział ufności, frakcja, weryfikacja...

Estymacja punktowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

: wartość oczekiwaną średniej oraz odchylenie standardowe. Przykładem są sondaże przedwyborcze. Partia...

Estymacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

znajdowania nieznanych wartości parametrów rozkładu,-Estymacja nieparametryczna - metody znajdowania postaci...

Estymacja przedziałowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Mieczysław Sokolski
 • Statystyka inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

15,0 13,8 13,7 13,9 17,6. Zbudować 95% przedział ufności dla wartości oczekiwanej. n = 13, 1-a = 0.95...

Estymatory punktowe

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

) parametr populacji, to mówimy o estymacji punktowej i odnosimy się do wartości statystyki jako do oceny...

Estymacja - obszerna definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

obciążeniem estymatora. Przykład - badamy populację generalną o dowolnym rozkładzie z wartością oczekiwaną...