Estymacja punktowa dla wartości oczekiwanej - strona 2

Statystyka - Pomoc egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

. Im współczynnik ufności próby, wartość oczekiwana w Estymacja przedziałowa: na populacji generalnej, wariancja...

Estymacja przedzialowa

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

, że przy estymacji punktowej nie mamy informacji o możliwych rozmiarach błędów. Jeśli do informacji o ocenie...

Gospodarka wodna-pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 567

prawdopodobieństwu tego, że zmienna losowa X przyjmuje wartość większą od wartości argumentu. 3. Estymacja punktowa...

Estymacja punktowa i przedziałowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

użytkowania pewnego typu baterii ma rozkład normalny o nieznanej wartości oczekiwanej i odchyleniu...