Statystyka matematyczna - lista poleceń 4

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna - lista poleceń 4 - strona 1

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna Lista poleceń 4: rozkład normalny 1. Dokonaj symulacji 100 obserwacji z rozkładu normalnego: a) z wartością oczekiwaną 0 i odchyleniem standardowym 1; b) z wartością oczekiwaną 4 i odchyleniem standardowym 1; c) z wartością oczekiwaną 0 i odchyleniem standardowym 3; d) z wartością oczekiwaną -2 i odchyleniem standardowym 3. Sporządź histogram dla każdej z otrzymanych prób. Na podstawie histogramów określ, jak zmienia się rozkład normalny w zależności od  parametrów: wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego. 2. Oblicz   średnią   i   próbkowe   nieobciążone   odchylenie   standardowe   we   wszystkich  próbach. Jak się one mają do wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego  w próbach, dla których zostały obliczone? 3. Dokonaj  symulacji 15, 100 i 150 obserwacji z rozkładu  normalnego z wartością  oczekiwaną 25 i odchyleniem standardowym 5, a następnie oblicz średnią i próbkowe  nieobciążone odchylenie standardowe dla tych prób. Jak się one mają do wartości  oczekiwanej 25 i odchylenia standardowego 5? Spróbuj sformułować ogólną zasadę. 4. Dokonaj symulacji 50 obserwacji z rozkładów: a) normalnego z wartością oczekiwaną 5 i odchyleniem standardowym 3;  b) wykładniczego z parametrem 1; c) jednostajnego  z parametrami 2 i 8. Dla   każdej   z   prób   narysuj   histogram.   Spróbuj   podać   cechy   charakterystyczne histogramu rozkładu normalnego w porównaniu z histogramami innych rozkładów. 5. Na podstawie histogramu oceń, czy dane w pliku pochodzą z rozkładu normalnego.  Jeśli   tak,   dokonaj   estymacji   parametrów:   wartości   oczekiwanej   i   odchylenia  standardowego.   Następnie   przeprowadź   symulację   próby   z   rozkładu   normalnego  o parametrach równych wyestymowanym wartościom i narysuj histogram. Porównaj  oba histogramy. Powtórz symulacje i rysowanie histogramu kilkakrotnie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz