Zagadnienia ze statystyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ze statystyki - strona 1 Zagadnienia ze statystyki - strona 2

Fragment notatki:

1.  Wyjaśnij różnice między  statystyką opisową  a  statystyką matematyczną .  2.  Zdefiniuj następujące pojęcia:  a)  Zbiorowość statystyczna  b)  Populacja generalna  c)  Próba statystyczna  d)  Cecha statystyczna  e)  Zmienna losowa  3.  Co to jest rozkład zmiennej losowej, jakie są podstawowe charakterystyki tego rozkładu?  4.  Podaj znane Ci przykładowe rozkłady teoretyczne zmiennej losowej skokowej i ciągłej.  5.  Omów metody, schematy i techniki losowania elementów do próby.  6.  Omów zagadnienie ustalania wielkości próby dla celów estymacji.  7.  Wyjaśnij znaczenie wielkości próby w procesie weryfikacji hipotez statystycznych.  8.  Wyjaśnij, co rozumiesz pod pojęciem  wnioskowanie statystyczne ?   9.  Jakie  zagadnienia  wchodzą  w  skład  wnioskowania  statystycznego  w  zakresie  analizy  struktury zjawisk?  10. Jakie  zagadnienia  wchodzą  w  skład  wnioskowania  statystycznego  w  zakresie  analizy  korelacji?  11. Jakie  zagadnienia  wchodzą  w  skład  wnioskowania  statystycznego  w  zakresie  analizy  regresji?  12. Wskaż  na  elementy  wnioskowania  statystycznego  w  procedurze  budowy  modelu  ekonometrycznego.  13. Co rozumiesz pod pojęciem  estymacji  parametrów populacji generalnej? Podaj przykład.  14. Zdefiniuj pojęcie  estymatora  i omów jego własności. Wskaż na odpowiednie estymatory  dla wartości oczekiwanej.  15. Wyjaśnij na czym polega  estymacja punktowa . Podaj przykład.  16. Omów estymację punktową dla  wartości oczekiwanej .  17. Wyjaśnij na czym polega  estymacja przedziałowa . Podaj ogólną postać przedziału ufności  18. Zdefiniuj  pojęcie   współczynnika  ufności .  Wpływ  współczynnika  ufności  na  precyzję  i  wiarygodność szacunku.  19. Zapisz  przedział  ufności  dla   wartości  oczekiwanej   w  przypadku  małej  próby.  Wyjaśnij  poszczególne elementy zapisu.  20. Zapisz  przedział  ufności  dla   wartości  oczekiwanej   w  przypadku  dużej  próby.  Wyjaśnij  poszczególne elementy zapisu.  21. Zapisz  przedział  ufności  dla   odchylenia  standardowego   w  przypadku  dużej  próby.  Wyjaśnij w jaki sposób szacuje się  wariancję  na postawie dużej próby?  22. Zapisz przedział ufności dla  wariancji  w przypadku małej próby. Wyjaśnij w jaki sposób  szacuje się  odchylenie standardowe  na podstawie małej próby?  23. Zapisz przedział ufności dla  wskaźnika struktury . Podaj objaśnienia stosowanych symboli.  24. Jak rozumiesz zagadnienie  weryfikacji statystycznej ?  25. Zdefiniuj pojęcie 

(…)

… I i II rodzaju.
28. Co to jest test statystyczny? Scharakteryzuj test statystyczny jako zmienną losową.
29. Scharakteryzuj rozkłady statystyk z prób.
30. Zdefiniuj pojęcie poziomu istotności.
31. Scharakteryzuj krótko procedurę weryfikacyjną, stosowaną przy wykorzystaniu
statystycznych testów istotności.
32. Wyjaśnij, co to jest, od czego zależy i do czego służy obszar krytyczny?
33. Wyjaśnij zasady…
… korelacji liniowej Pearsona – założenia, obliczanie, badanie
statystycznej istotności.
50. Podaj wzory na wskaźniki korelacyjne Pearsona i omów badanie ich istotności.
51. Wyjaśnij na czym polega testowanie liniowości związku między zmiennymi.
52. Zapisz klasyczny model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą. Podaj ogólną
interpretację współczynnika regresji.
53. Scharakteryzuj etap weryfikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz