Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziałow

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziałow - strona 1 Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziałow - strona 2

Fragment notatki:

Temat II Temat I Temat Tema     Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziałową  Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziałową Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziałow Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ze statystyczną oceną przedziało (estymacja punktowa i przedziałowa ze zbioru wyników) (estymacja punktowa i przedziałowa ze zbioru wyników (estymacja punktowa i przedziałowa ze zbioru wynikó (estymacja punktowa i przedziałowa ze zbioru wynik       Wykonano pomiar napięcia elektrycznego w sieci energetycznej w 15 próbach. Wykonano pomiar napięcia elektrycznego w sieci energetycznej w 15 próbach Wykonano pomiar napięcia elektrycznego w sieci energetycznej w 15 próbac Wykonano pomiar napięcia elektrycznego w sieci energetycznej w 15 próba   L.p.  Pomiar αi [V]  δi [mV]    1  230,833  299    2  230,545  11    3  230,381  -153    4  230,458  -76    5  230,522  -12    6  230,246  -288    7  230,759  225    8  230,643  109    9  230,418  -116    10  230,630  96    11  230,582  48    12  230,635  101    13  230,341  -193    14  230,469  -65    15  230,543  9            αśr=  230,534 [V]  Σδi=  0,00  Σδi2=  341031,33 [mV2]  n=  15    A. A     Statystyczna ocena  Statystyczna ocena Statystyczna ocen Statystyczna oce jednowartościowa (punktowa) jednowartościowa (punktowa jednowartościowa (punktow jednowartościowa (punkto   Algorytm:  1.  Wariancja z próby: σෝ୬ଶ = ଵ ୬ିଵ ∗ ∑ δ୧ ଶ  2.  Błąd wariancji: σ(σෝ୬ଶ) = ට ଶ ୬ିଵ ∗ σ ෝ୬ଶ  3.  Estymator odchylenia standardowego wyników pomiaru: σෝ୬ = ඥσෝ୬ଶ  4.  Odchylenie standardowe (średni błąd szacunku) wartości średniej: σ(∝ś୰) = ஢ෝ౤ √୬  Obliczenia:  ad.1.       σෝ୬ଶ = 24359,38 [mVଶ]  ad.2.       σ(σෝ୬ଶ) = 9206,98 [mVଶ]  ad.3.       σෝ୬ = 156,07 [mV]  ad.4.       σ(∝ś୰) = 40,30 [mV]  Wynik wyrównania pomiaru: 230,534 [V] ± 40,30 [mV]  Estymator wartości oczekiwanej wynosi 230, 534 [V] z błędem równym± 40,30 [mV].  Wariancja z próby wynosi 24359,38 [mVଶ], a jej błąd 9206,98 [mVଶ]. Estymator  odchylenia standardowego jest równy 156,07 [mV].  B. B     Statystyczna ocena przedziałowa. Statystyczna ocena przedziałowa Statystyczna ocena przedziałow Statystyczna ocena przedziało  

(…)

…. Statystyczna ocena przedziałowa.
Algorytm:
1. Wynik estymacji punktowej α = ෝ ± σ(∝ś୰ ); n
෥α
2. Poziom ufności: P=1-α


3. t ቀ1 − ; k = n − 1ቁ -z tablic tablic T-Studenta
4. t ∗ σ(∝ś୰ ); szer. = 2 ∗ t ∗ σ(∝ś୰ )
αϵ[α − t ∗ σ(∝ś୰ ); ෝ + t ∗ σ(∝ś୰ )]

α
Obliczenia:
ad.1.
230,534 [V] ± 40,30 [mV]
ad.3.
t(0,975;14)=2,145
ad.2.
ad.4.
P=0,95 ; α=0,05
t ∗ σ(∝ś୰ ) = 86[mV] ; szer.=172 [mV]
αϵ[230,448; 230,620…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz