Estymacja punktowa zadania

note /search

Estymacja-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

szukanego parametru podzielić na dwie grupy:-Estymacja punktowa,-Estymacja przedziałowa,W estymacji...

Zadania na egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

zad.1 to normalna estymacja punktowa i przedziałowa serii pomiarów (ja miałem 9-krotny pomiar...

Cw_9_-estymacja_przedzialowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

estymatorów. 2. Estymacja punktowa. 3. Estymacja przedziałowa – wyprowadzenie modelu dla średniej przy znanej...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 6174

, parametr, ocena parametru, estymacja punktowa, własności estymatorów, prawo wielkich liczb, estymacja...

Estymacja podziałowa - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1477

róŜniącej się od nieznanej wartości parametru. Taka estymacja punktowa parametrów, bez wskazania stopnia...