Estymacja punktowa dla wartości oczekiwanej - strona 4

Estymacja podziałowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1358

róŜniącej się od nieznanej wartości parametru. Taka estymacja punktowa parametrów, bez wskazania stopnia...

Statystyka, sciaga, teoria

 • prof. dr inż. Andrzej Sokołowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2996

rozkładu zmiennej losowej: a)wartość oczekiwana E(X)-średnia,nadzieja matematyczna b)wariancja-miara...

Estymacja punktowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

ESTYMACJA PUNKTOWA Parametr θ Estymator Tn 1 n x = ∑ xi n i =1 wartość średnia E(Tn) µ µ mediana...

Cw_9_-estymacja_przedzialowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

estymatorów. 2. Estymacja punktowa. 3. Estymacja przedziałowa – wyprowadzenie modelu dla średniej przy znanej...

Model regresji liniowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

dokonujemy estymacji, opierając się na klasycznym modelu regresji liniowej, warunkowej wartości oczekiwanej...

Zadania - estymacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Maria Wieczorek
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

elementową próbę. Jaki współczynnik ufności przyjęto przy przedziałowej estymacji wartości oczekiwanej...