Eluent - strona 3

Jony i jonizacja

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1414

, w odróżnieniu od innych spektrometrów, jonizacja i analiza przebiega w tym samym miejscu. Eluent z chromatografu...

Ćwiczenia - chromatografia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2037

i dokładnie określonej wartości pH − rozdzielone molekuły wymywane są zwykle w eluencie o wysokiej zawartości...

Wykład - instrumenty analityczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3514

rozpuszczalniki jako eluenty 4.Metoda dodatku wzorca wewnętrznego polega na: a) dodaniu znanego stężenia...

Metody chromatograficzne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

, w którym rozdzielane substancje migrują wraz z fazą ruchomą przez (lub nad) fazę stacjonarną Eluent - rozpuszczalnik...

Chromatografia bibułowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

rozdzielczą i rozpuszczalnikiem zwanym w tym przypadku eluentem. Substancje rozdzielane nakrapia się punktowo...