Elastyczność popytu względem reklamy - strona 19

Etapy cyklu życia produktu, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

nowe produkty. Wycofanie - ze względu na spadek popytu produkcja staje się nieopłacalna. SPOSOBY...

Ekonomia- ćwiczenia

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek
 • Ekonomia
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4970

rynkowy- wielkość popytu jest większa od wielkości podaży 12. Elastyczność popytu , istota i rodzaje...

Polityka cenowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Marketing bankowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

elastyczności cenowej popytu - Rodzaj konkurencji - Rdzeń homogeniczności produktów - Forma rynku - Walory...

Marketing - podstawowe informacje

 • Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
 • Marketing
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2205

, a także pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu. 9. Wyjaśnić marketingowe znaczenie wartości...

Zarządzanie marketingiem - popyt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

na rynku poprzez odpowiednią reklamę. Przykładem może być kreowanie popytu na karty do bankomatów...