Ekonomia- ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 5943
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia- ćwiczenia  - strona 1 Ekonomia- ćwiczenia  - strona 2 Ekonomia- ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:

Stryczek. Notatka składa się z 9 stron.
1.Ekonomia z gr-eikos- gospodarstwo domowe, nomos- prawa. Nauka ta narodziła się w 2 połowie XVIII w. 1776r- Adam Smith wydał książkę: "Badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów"
Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, o alokacji rządkich zasobów w celu produkcji dóbr i usług. Bada jak ludzie w grupach lub pojedyńczo wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia swych potrzeb materialnych i niematerialnych
Kryteria podziału ekonomii:
a)-na makro i mikroekonomie: Mikro. bada proces alokacji zasobów na poziomie pojedyńczego podmiotu gospodarczego. Bada zachowanie się indywidualnych konsumentów, przedsiębiorsw, rynków. Gospodarkę traktuje się jako zbiór podmiotów a nie jeden organizm.
- Makro- bada proces alokoaji zasobów na poziomie całego społeczeństwa lub całej gospodarki narodowej. Posługuje się wielkościami agregaowymi. Bada gł. dochód narodowy, inflacja, bezrobocie, inwestycje, bilans płatniczy i handlowy.
b) Ekonomia pozytywna i normatywna.
Pozyt- bada świat taki jaki jest, jest obiektywna i skupia sie na faktach
Normatywna- bada świat, takim jakim powinien być, jest subiektywna
rozróżnienie między "jest" a "powinno"
2.Prawa ekonomiczne- wzajemne więzi między istotnymi cechami różnych zjawisk ekonomicznych mające char. ogólny, konieczny, nieprzypadkowy i trwały.
Prawa ekon. mają char:
- obiektywny- występują w konkretnym procesie gospodarczym, są niejako jego własnością, nie są wytworem nauki, świadomości ani woli ludzkiej.
-historyczny-działają zawsze w określonym czasie, mają swój poczatek( gdy są warunki) i koniec ( gdy warunki przestaja funkcjonować)
-statyczny - uwidaczniają się tylko przy masowym powtarzaniu się danego rodzaju zdarzeń.
Kategorie ekonomiczne- są to abstrakcyjne pojęcia wiążące pewne wspólne własności określonej zbiorowości zjawisk gospodarczych. Są to np: praca, produkcja, wymiana , rynek, pieniądz, towar, cena, płaca, dochód, popyt, podaż, kapitał, procent, zysk. Model- uproszczona konstrukcja teoretyczna, ułatwia sposób myślenia.
3.Pieniądz- powszechnie akceptowany środek regulowania zobowiązań. Własności pieniądza to; podręczność, stabilność, jednolitość, trwałość, akceptowalność, podzielność, rozpoznawalność.
Funkcje:
- Cyrkulacyjna- środek wymiany w transakcjach, kupna- sprzedaży. Nastąpiło rozdzielenie w czasie transakcji kupna- sprzedaży na dwie odrębne czynności. Przestało istnieć zachowanie jedności miejsca i czasu.
- miernik wartości- możliwe wyrażanie wartości innych towarów. Cena jest pieniężnym wyrazem wartości towaru
-ośrodek przechowywania wartości- środki uzyskane ze sprzedaży nie są wydawane na zakup innych towarów czy usług tylko są przechowywane.


(…)

…, zachęca lub odstrasza klienta
-dochodowa- jest dochodem dla przedsiębiorstw i powinna zwrócić koszty i dać nadwyżkę.
-redestrybucyjna- powoduje redystrybucje dochodów
- równoważąca rynki- polega na tym, że są uruchamiane na rynku takie procesy , które likwidują brak towarów w sklepach.
7.Granice możliwości produkcyjnych- krzywa możliwości produkcyjnych- wyznacza granice możliwości produkc…
… i preferencje
-liczba i str. ludności- wzrost konsumentów powoduje wzrost popytu
-wielkość dochodów- wzrost dochodów powoduje wzrost popytu. Dobra można podzielić na normalne (popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodu np. wakacje, telewizor), dobra podrzędne(popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu np tv czarno biały, ryż, parówki)
- ceny dóbr substytucyjnych- dwa dobra nazywamy subst. gdy wzrost ceny jednego…
…- jeśli zdoln. prod. są duże to podaż rośnie
-warunki zaopatrzenia wytwórczego- możliwości zdobywania nowych maszyn, urządzeń, technologii, łatwy dostęp do tego zaopatrzenia powoduje wzrost podaży
- pozostałe: pogoda, polityka państwa
11.Prawo popytu i podaży- cena równowagi rynkowej i uwarunkowania zmiany równowagi rynkowej
- popyt dot. zachowania konsumentów na rynku
- podaż dot. zachow. producenta na rynku…
… konsumenta, czy społ.
3)elastyczności mieszanej popytu- mówi o tym jak zmieni się popyt na dane dobro w zależności od zmiany ceny dóbr substytucyjnych lub komplementarnych.
Popyt elastyczny - oznacza, że popyt uzależniony jest od ceny danego dobra
Popyt doskonale nieelastyczny - sztywny- oznacza że popyt nie jest uzależniony od ceny danego dobra
Elastyczność jednostkowa- ani wzrost, ani obniżka ceny…
… są kontrolowane przez państwo oraz UE.
Formy procesów monopolizacyjnych:
a) porozumienie- np. zmowa cenowa
b) kartel- umowa między firmami, które w umowie prawnej dzielą się np. rynkami, wielkością sprzedaży c) syndykat- układ, gdzie porozumienie kartelowe wprowadza wspólne jednostki, głównie dotyczące sprzedaży. Sprzedaż odbywa się poprzez jedno „biuro”; kartel przeistacza się w syndykat.
d) trust…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz