Marketing - podstawowe informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - podstawowe informacje - strona 1 Marketing - podstawowe informacje - strona 2 Marketing - podstawowe informacje - strona 3

Fragment notatki:


1.  Podać definicję marketingu i wyjaśnić jego istotę  Marketing   –  zyskowne  zaspokajanie  potrzeb  i  pragnień.  Jego  zadaniem  jest  przekształcanie  potrzeb  społecznych w możliwości osiągania zysku. Jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne  osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragnął osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę  posiadających  wartości  produktów.  Jego  zadaniem  jest  sprzedaż  korzyści  jakie  można  uzyskać  wraz  z  przedmiotem fizycznym.  Istota marketingu  - rozpoznanie zmian zachodzących na rynku, przewidywanie działań konkurencji oraz  poznanie potrzeb i pragnień konsumentów po to, aby z kolei efektywnie przygotować ofertę, jej promocję i  sprzedaż a w rezultacie osiągnąć cel strategiczny oraz satysfakcję konsumentów.    2.  Wyjaśnić pojęcia marketingowe potrzeba i pragnienie  Potrzeba  – stan odczuwania braku zaspokojenia. Potrzeby ludzkie są ograniczone i jest ich niewiele.  Pragnienie  – wyraz szczególnego sposobu zaspokajania potrzeb pierwotnych    3.  Wskazać na relacje między potrzebami i pragnieniami a popytem  Popyt  – pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia  Relacja  - Pragnienia stają się popytem w momencie, gdy są poparte siłą nabywczą. Ludzie zajmujący się   marketingiem nie tworzą potrzeb; to potrzeby warunkują ich działania. Osoby zajmujące się marketingiem,  obok  innych  czynników  społecznych,  wpływają  na  pragnienia.  Oni  także  kształtują  popyt  konsumentów  przez  tworzenie  odpowiedniego,  atrakcyjnego,  nie  przekraczającego  możliwości  finansowych  i  łatwo  dostępnego produktu. Potrzeba ujawniona jest podstawą popytu.    4.  Wskazać na istotę marketingu mix  Marketing  mix   (kompozycja  marketingowa)  -  takie  elementy  (instrumenty)  za  pomocą  których  możemy  oddziaływać na  rynek.  Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. "4p" czyli z  ang.:  product,  price, place, promotion (produkt, dystrybucja, promocja, cena)  Istota  marketingu  mix   -  jest  to  maksymalizacja  efektu  rynkowego  przez  optymalne  wykorzystanie  wszystkich instrumentów rynkowych    5.  Wyjaśnić marketingowe pojęcie produktu  Produkt  – to, co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby i/lub pragnienia. Znaczenie produktów  fizycznych  leży  nie  tyle  w  ich  posiadaniu,  co  w  możliwości  korzystania  z  usług,  które  z  sobą  niosą.  Produkty fizyczne są nośnikami usług, jak również osoby, miejsca, działania organizacje i idee. Przedmiot 

(…)

…, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem. Całkowita wartość wyrobu dla klienta
jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produktu czy usługi.
10. Wymienić i opisać sposoby wchodzenia w posiadanie produktów
― produkcja na własne potrzeby – uprawa warzyw, rybołówstwo,
― przymus – zbiór produktów, kradzież, konfiskata
żebranie – błaganie o schronienie, pieniądze, żywność
― wymiana – jest aktem…
….
Otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) - organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i
siły, wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Czynniki:
― ekonomiczne,
― technologiczne,
― społeczne,
― prawne,
― polityczne,
― międzynarodowe,
― demograficzne.
Otoczenie celowe (bliższe, mikrootoczenie) - składa się z konkretnych organizacji lub grup…
… miejsca zamieszkania, region, skład gospodarstwa domowego, stan cywilny, sytuację
zawodową, stan majątkowy, wykształcenie. Informacje te zbierane są w ankietach na ogół na końcu, w
części zwanej metryczką. Dane dotyczące profilu demograficznego badanej grupy prezentujemy w %, tak
aby suma dla poszczególnych grup wynosiła 100%. Znajomość profilu demograficznego grupy
konsumentów korzystających z marki X…

Dannon wprowadziła kilka rozszerzeń linii produktowej dodając siedem nowych smaków jogurtów. Jogurt
bez tłuszczu i relatywnie tańszy jogurt w dużym opakowaniu. Rozwinięcie linii może mieć również
charakter innowacyjny (jogurt bez tłuszczu), naśladowczy lub uzupełniający (inny rozmiar opakowania) .
Przeważająca ilość nowych produktów to rozszerzenia linii. Dodatkowa moc przerobowa często skłania
firmę…
… odpowiadającemu panującym aktualnie
modom i gustom.
Produkt usprawniony – to jest taki który oferuje dodatkowe usługi lub korzyści, wyróżniające go od oferty
konkurencji. Hotel morze wzbogacić swoją ofertę poprzez włączenie do niej takich elementów jak telewizor
w każdym pokoju, szampon, świeże kwiaty, uproszczone formalności meldunkowe w recepcji itp.
Ulepszenie produktu powoduje ze ludzie marketingu musza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz