Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3612
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta - strona 1 Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta - strona 2 Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta - strona 3

Fragment notatki:

POPYT Dotychczas analizowaliśmy popyt rynkowy na konkretny towar lub usługę. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że popyt rynkowy jest zbiorem zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów. Można więc stwierdzić, że popyt rynkowy na dany towar jest sumą popytów indywidualnych ,czyli sumą ilości danego towaru, jakie każdy pojedynczy konsument pragnąłby nabyć przy określonym poziomie ceny tego dobra. Warto przy okazji wspomnieć, że w ekonomii słowo„ konsument” często rozumiane jest nie tyle jako pojedyncza osoba, co raczej jako gospodarstwo domowe. Zakłada się bowiem, że człowiek nie dokonuje zakupów zupełnie niezależnych; są one raczej wynikiem ustalonej wraz z rodziną decyzji. Oczywiście każdy konsument ma swoją indywidualną krzywą popytu, ilustrującą jego postępowanie na rynku odnośnie danego towaru. Możemy jednak wykazać pewne, ogólne tendencje w zachowaniach konsumentów m.in., że krzywe popytu indywidualnego, a tym samym krzywe popytu rynkowego mają zazwyczaj ujemne nachylenie. Graficznym wyrazem tej zależności jest pionowe zsumowanie wszystkich krzywych popytów indywidualnych w celu otrzymania krzywej popytu rynkowego.
Popyt na dobro X zgłaszany Popyt na dobro X zgłaszany Rynkowy popyt na dobro X
Przez pana A Przez pana B Pana A i pana B
C C C
C 1 C 2 Qa Qa' Q Qb Qb' Qa+Qb Qa'+Qb'
Jak więc widać, funkcja popytu rynkowego ilustruje ogólne reakcje wszystkich nabywców danego towaru na zmianę ceny, poziomu dochodów, gustów itp. Krzywa popytu rynkowego jest więc graficznym odzwierciedleniem decyzji wszystkich konsumentów, którzy w danym czasie po określonej cenie, chcą nabyć dany towar.
Z kolei funkcje popytu indywidualnego wyrażają reakcje poszczególnych konsumentów na zmiany czynników determinujących poziom zapotrzebowania na dany towar. Krzywe popytów indywidualnych przedstawiają zatem decyzje pojedynczego konsumenta, pragnącego w danym czasie, po określonej cenie zakupić rozpatrywane dobro. Jeżeli chcemy dokładnie zrozumieć zachowania popytu rynkowego determinanty jej nachylenia elastyczności cenowej oraz siły przesuwające krzywą popytu rynkowego, musimy poznać„ naturę ”pojedynczego konsumenta. Punktem wyjścia naszej analizy jest teoria zachowania konsumenta na rynku ,a dokładniej teoria wyboru struktury zakupów w odpowiedzi na zmianę warunków rynkowych czyli cen dochodów osobny problem stanowi zmiana gustów i upodobań konsumenta TEORIA WYBORU KOSUMENTA Podstawowym celem konsumenta jest jak najlepsze zaspokojenie swoich potrzeb. Dlatego też konsument ( gospodarstwo domowe ) spełnia w systemie rynkowym funkcję konsumpcyjną. Z kolei, aby zdobyć środki umożliwiające zaspokajanie indywidualnych potrzeb, musi także spełniać funkcję produkcyjną. W opisywanym przez nas modelu skoncentrujemy się wyłącznie na konsumpcyjnej funkcji gospodarstwa domowego Zobaczmy, w jaki sposób konsument decyduje o wydawaniu swoich rozporządzalnych dochodów w danym czasie i przy danym poziomie środków finansowych. Przeanalizujemy skutki tych decyzji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz