Teoria wyboru konsumenta - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3815
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wyboru konsumenta - wykład - strona 1 Teoria wyboru konsumenta - wykład - strona 2 Teoria wyboru konsumenta - wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA TEMAT 4 - PODSTAWY TEORII WYBORU KONSUMENTA
TEORIA WYBORU KONSUMENTA - sformułowana na polu mikroekonomii teoria, która przy pomocy narzędzi matematycznych opisuje zachowania indywidualnych konsumentów na rynku oraz wyjaśniania działanie mechanizmu rynkowego w zakresie dystrybucji dóbr i kształtowania cen; opracowana na gruncie nurtu ekonomii neoklasycznej w pierwszej połowie XX w.; duży wkład w jej opracowanie mieli m.in. Vilfredo Pareto oraz Francis Edgeworth.
MODEL RACJONALNEGO KONSUMENTA
konsument dokonuje wyboru takich kombinacji dóbr, które maksymalizują jego użyteczność, czyli subiektywną satysfakcję, jaką czerpie on z konsumpcji; działa we własnym interesie i na swój rachunek
1. Konsument wybierając między alternatywami konsumpcji czyni to w sposób świadomy zgodnie z własnym interesem, mówiąc potocznie własnymi korzyściami. Jest to założenie o ekonomicznej racjonalności konsumenta. 2. Posiadając pełną i prawdziwą informacje o produktach, konsument sam potrafi najlepiej ocenić, na czym polegają jego korzyści. Błędy w podejmowanych przez konsumenta decyzjach wynikają z braku odpowiedniej informacji. (podać przykład z własnego doświadczenia np. zakup proszku lub rybek do akwarium) 3. Konsument decyduje o wyborze struktury własnej konsumpcji zgodnie ze swoimi preferencjami, dochodami oraz cenami dóbr obowiązującymi na rynku. Podstawą teorii wyboru racjonalnej struktury zakupów przez konsumenta stała się początkowo teoria użyteczności.
OGRANICZENIA BUDŻETOWE KONSUMENTA
Ograniczenie budżetowe określa które koszyki dóbr są dostępne dla konsumenta, a które nie.
Ograniczenie budżetowe zależy od dwóch czynników:
dochodu konsumenta
ceny
Przy danej cenie pA dobra A oraz dochodzie I, ograniczeniem budżetowym konsumenta będzie
jednostek dobra A. Analogicznie dla dobra B, o cenie pB i przy stałym dochodzie I, ograniczenie budżetowe będzie wynosić:
Konsument może jednak wybierać także koszyki dóbr, a więc różne ich kombinacje.
Przy danych cenach dóbr A i B - pa i pb, oraz danym dochodzie I konsument może zakupić dobra A oraz dobra B. Jednocześnie zakładamy, że wydaje cały dostępny dochód na kombinację tych dóbr. Jego wydatki obrazuje równanie:
Przekształcamy równanie, tak by uzależnić ilość dobra B od ilości dobra A. Przy danej ilości qa nabytego dobra A konsument może zakupić ilość qb dobra B, zgodnie z równaniem:
Otrzymaliśmy funkcję liniową zmiennej o współczynniku kierunkowym oraz pionowym przesunięciu UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA
(TU) - Użyteczność całkowita jest sumą użyteczności krańcowych wszystkich konsumowanych jednostek danego dobra lub - w szerszym ujęciu - wszystkich jednostek wszystkich konsumowanych dóbr i usług.


(…)

… koszyk A nad koszykiem B
konsument preferuje koszyk B nad koszykiem A
oba koszyki posiadają taką samą użyteczność dla konsumenta, są więc dla niego wzajemnie obojętne
Przechodniość - jeżeli konsument preferuje koszyk A nad koszykiem B i jednocześnie preferuje koszyk B nad koszykiem C, wówczas zawsze preferuje koszyk A nad koszykiem C
KRZYWA OBOJĘTNOŚCI
Jest to zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które sprawiają konsumentowi jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej samej użyteczności całkowitej.
Zazwyczaj zakłada się, że krzywe obojętności posiadają następujące właściwości:
są ujemnie nachylone, co ma miejsce jeżeli żadne z dóbr nie jest niepożądane,
spłaszczają się w miarę przesuwania się po nich w prawo, co ma miejsce jeżeli zachodzi prawo malejącej krańcowej stopy substytucji…
… jest stroma, to krańcowa stopa substytucji jest wysoka. Oznacza to, że konsument jest gotowy zamienić dużą ilość dobra Y na małą ilość dobra X
Jeżeli krzywa jest płaska, to krańcowa stopa substytucji jest niska. Oznacza to, że konsument jest gotowy zamienić małą ilość dobra Y na dużą ilość dobra X
PUNKT RÓWNOWAGI KONSUMENTA
Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności…
… ( jest to wypadkowa sytuacji konsumenta). KRZYWA CENOWO - KONSUMPCYJNA
POPYT NIEFUNKCJONALNY
W zależności od motywacji można wyróżnić popyt funkcjonalny i niefunkcjonalny. Pierwszy zależy od cech jakościowych produktu i jest funkcją jego wartości użytkowej. Przykładam może być mikroklimat Nałęczowa, o właściwościach leczniczych dla osób chorujących na serce. Natomiast popyt niefunkcjonalny wynika z oddziaływania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

stylista252 napisał(a):

2017-03-13 13:07:20

Z Jego punktu widzenia , on ma zdecydować czy nie chce czy chce