Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 48

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4830

- wysoka elastyczność podaży względem popytu, gdyż są niewykorzystane środki produkcji, - dodatkowy wzrost...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4704

podaży na zmiany cen określa elastyczność cenowa podaży- relacja % zmiany wielkości podaży do % zmiany...

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6692

co nie jest słuszne. Bo Marshall jako pierwszy wprowadził pojęcie cenowej elastyczności popytu jako stopnia reakcji...

Strategie cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1841

: Produkt charakteryzuje się względnie niski poziom elastyczności cenowej popytu ( brak substytutów...

CENA na rynkach międzynarodowych

 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

. Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzje cenowe m.in. gdy: Wprowadza nowy produkt na rynek Zmienia się poziom kosztów...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

) o odmiennej cenowej elastyczności popytu. Intencją jest bardziej efektywne wykorzystanie rynku - klienta banku...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4480

mające przywrócić równowagę między popytem a podażą pieniądza. PRAWO GRESHEM'A, KOPERNIKA- pieniądz...

Szoki w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4648
Wyświetleń: 13510

gotówkowy, pojawił się nowy typ karty kredytowej. Przy danej podaży pieniądza, popyt na pieniądz spada...