Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 49

Analiza rynku - funkcja popytu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582

przekrojowych. Analiza popytu (a właściwie relacji cenowo-popytowych) i wyznaczenie elastyczności cenowej popytu...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

spotykania się i ścierania ich interesów. Funkcjonowanie rynku podlega prawom popytu i podaży. Na rynku...

Mikroekonomia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

równowagi. Elastyczność popytu. Elastyczność podaży. Giętkość cen. Popyt. Teoria wyboru konsumenckiego...

Cena - funkcje i determinanty

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

interwencjonizm cenowy, kontrolę podaży, politykę handlową, politykę wpływającą na krajowy popyt na żywność...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2569

jest wypadkową działania trzech czynników: popytu inwestycyjnego, podaż oszczędności i podaży dóbr inwestycyjnych...

Polityka rolna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

produktów rolnych Parametry cenowe Interwencyjne zakupy produktów rolnych, dokonywane przez państwo...