Mikro i makro ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikro i makro ekonomia - strona 1

Fragment notatki:

Bank centralny- zwany jest bankiem emisyjnym (bank banków) ma pozycję nadrzędną wpływa na ich działalność i jest odpowiedzialny za prowadzenie bierzącej polityki pieniężnej:
posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego
zaopatruje banki komercyjne w pieniądz gotówkowy, reguluje rezerwy, udziela pożyczek
prowadzi rozliczenia z rządem, obsługuje budżet państwa, pokrywa zobowiązania zagraniczne, utrzymuje rezerwę państwową
stabilizuje rynki finansowe
współuczestniczy w realizacji polityki pieniężnej, kontroluje i reguluje podaż pieniądza w gospodarce
GIEŁDA- to instytucja tworząca specjalny rynek na którym spotykaja się sprzedający i kupujący papiery wartościowe, gdzie obowiązuje pewne zasady rynku kapitałowego. Oprócz giełd papierów wartościowych istnieją giełdy towarowe- są to wyspecjalizowane giełdy dotyczące podstawowych surowców w znaczeniu produkcyjnym, konsumpcyjnym (węgiel, zboże). Na giełdach tych ustalane są ceny rynku swiatowego.
Giełda papierów wartościowych charakteryzuje się:
wewnętrzną strukturą organizacyjną
działa w oparciu o odpowiednie normy i przepisy prawne
obrót odbywa się na stałych zasadach określonych regulaminem giełdy
prawo zawierania transakcji giełdowych ma ściśle określona grupa osób tzw. uczestnicy giełdy
przedmiotem obrotu mogą być tylko papiery dopuszczone na giełdę
mają ceche jednorodności i zamienności tzn. że każdy egzemplarz jest identyczny
PIENIĄDZ- powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy
* jest towarem
* przedmiot umowy społecznej
Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach. 1 jest pośrednikiem wymiany 2 jest miernikiem dóbr i usług 3 środek tezauryzacji 4 środek płatniczy
Środek cyrkulacji pieniądza pośredniczy w transakcjach wymiany dóbr towar- pieniądz, pieniądz- towar, ten ruch towarowy okresla się mianem cyrkulacji.


(…)

… indywidualnego zgłoszonych przez nabywców przy różnych możliwych cenach tego dobra.
POPYT EFEKTOWNY- ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć w określonej cenie i w określonym czasie.
POPYT POTENCJALNY- pragnienie nabycia dobra nie poparte pieniądzem
W zależności od motywacji nabywców dzielimy na :
funkcjonalny
niefunkcjonalny
spekulacyjny
3 rodzaje zachowań nabywców:
efekt owczego pędu- oznacza że popyt…
… stronie
Ekonomia społeczna - możemy ująć jako dziedzinę aktywności społecznej, która nie jest przynależna do rynku i państwa. Polska ma bogate dalekie tradycje ruchu spółdzielczego. W okresie międzywojennym polski ruch społeczny należał do najbardziej rozwiniętych w ówczesnej Europie. Wtedy wykształciły się 2 formy: spółdzielnie oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Po 1989 roku stworzono warunki do reaktywacji ekonomii społecznej i najistotniejsze podmioty sektora ekonomii społecznej to: Organizacje społeczne, spółdzielnie pracy
Bankowość spółdzielcza
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Organizacje pozarządowe
Centra integracji społecznej
Spółdzielnie socjalne
Zakłady aktywizacji zawodowej
Warsztaty terapii zajęciowej.
Do podstawowych cech tych podmiotów…
… nakładane na wydatki. Podatek od towarów i usług czyli VAT, akcyza, podatek od gier. Konsument płaci te podatki pośrednio za pośrednictwem sprzedawcy. Sprzedawca może ciężar podatkowy przerzucić na konsumenta w części lub w całości.
Bezpośrednie - obciążają dochody wprost czyli są to dochody od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT, podatki gminne. Podatek rolny, spadki, darowizny od nieruchomości…
… jest od zadowolenia, ale nie chce dać sobie rady.
Zrezygnowani - mają poczucie, że jest źle i ich położenie jest ciężkie. Zachowują spokój i nie rozpaczają. Mają chwile radości. Nie chcą mieć nadziei na polepszenie. Sądzą, że nie da się nic zrobić, trzeba czekać, nie mają obawy o przyszłość. potrzeby są ogromne do minimum egzystencji, nie przejawiają zainteresowań intelektualnych. Dużo myślą jak przeżyć…
… słabsza, ocenia bezskutecznie wysiłki
Sytuacja coraz cięższa, oszczędności wyczerpane, stan beznadziejności, który przejawia się w ataku strachu a nawet próba samobójstwa.
Trzeźwe uspokojenie albo apatia potem wahanie między nadzieją a depresją, aktywnością i pasywnością w zależności od zmian sytuacji materialnych.
Szczególny wykaz 3 fazy psychologiczne:
Szok albo optymizm
Pesymizm
Fatalizm
Mobbing
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz