Szoki w gospodarce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 8204
Wyświetleń: 20573
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szoki w gospodarce - strona 1 Szoki w gospodarce - strona 2 Szoki w gospodarce - strona 3

Fragment notatki:

Szoki to zdarzenia nieoczekiwane, które wytrącają gospodarkę ze stanu równowagi długookresowej. Szok to zdarzenie krótkotrwałe, nie ma tu automatyzmu.

Przyczyny szoków:

 • Strona popytowa (szoki popytowe):
 • Nieoczekiwane zakłócenie po stronie popytu globalnego, wywołane zdarzeniem innym niż zmiana polityki, które wytrąca gospodarkę ze stanu równowagi długookresowej. Szoki popytowe mogą pochodzić z jakiejkolwiek części gospodarki związanej z wydatkami i inwestycjami
 • Dodatki szok popytowy (pozytywny) - spowodowany nieoczekiwanym, nadmiernym wzrostem popytu globalnego. Np. w gospodarce maleje popyt na pieniądz gotówkowy, pojawił się nowy typ karty kredytowej. Przy danej podaży pieniądza, popyt na pieniądz spada, rośnie efekt majątkowy gospodarstw domowych, rośnie popyt konsumpcyjny i inwestycje, występuje duży efekt ożywczy, rośnie popyt globalny. W długim czasie inflacja o charakterze popytowym. W krótkim rośnie produkcja, dochód i ceny. By zredukować nadwyżkę popytu globalnego nad podażą stosuje się restrykcyjną politykę monetarną i fiskalną. Łatwiej działać monetarną, ale fiskalną szybsze skutki.
 • Ujemny szok popytowy (negatywny) - spowodowany nieoczekiwanym, nadmiernym spadkiem popytu globalnego. Np. spowodowany gwałtownym spadkiem popytu zagranicy na nasz eksport.
 • Spada eksport netto, występuje nadwyżka podaży globalnej nad popytem globalnym, spadają płace i ceny. Pojawia się bezrobocie przymusowe (keynesowskie). Występuje deflacja (ujemna stopa inflacji - spadek cen). Działa się przy pomocy łagodnej polityki fiskalnej i monetarnej w celu pobudzenia popytu.
 • Szoki podażowe (cenowe) - nieoczekiwane zdarzenie, które zmienia relację dostosowania cenowego (bezpośrednio zmienia koszty i ceny). Przyczynami tych szoków mogą być:
 • gwałtowny wzrost ceny ważnego czynnika wytwórczego (podstawowego) - ropa, gaz, praca - w krótkim czasie trzeba zapłacić wyższą cenę
 • nienormalnie wysoka podwyżka płac
 • błąd w oszacowaniu (przeszacowanie) przyszłej stopy inflacji i nadmierne podniesienie cen przez firmy
 • Dodatni szok podażowy (pozytywny) - nieoczekiwany wzrost cen, np. wzrost cen ropy powoduje spadek popytu i spadek produkcji, wzrost bezrobocia. Wzrost ceny zbóż, nieurodzaj, kataklizmy jak tsunami, huragany. Wojna nie jest szokiem - zdarzenie w dłuższym czasie. Występuje stagflacja - ceny rosną, produkcja i zatrudnienie spadają. Ujemny szok podażowy (negatywny) - nieoczekiwany spadek cen. Wydobycie gazu łupkowego, odkrycie nowych złóż ropy. Duży urodzaj, ceny maleją. Mało przykładów w sferze realnej.
 • (…) niestabilnego PKB.

Koszt bezrobocia> koszt inflacji - amortyzacja szoku podażowego

Należy zwiększyć dochody nominalne podmiotów celem niedopuszczenia do wysokiego bezrobocia. Łagodna fiskalna, ale najlepiej zwiększyć wydatki budżetowe G, bo szybko działa. Włączają się automatyczne stabilizatory. Nie ma stabilności cen. Dopływ pieniądza do rynku. Zejście do niższych cen niż w wyniku szoku. Trzeba pamiętać o opóźnieniach czasowych i o tym, że można wywołać zmiany nominalne.

W wyniku hossy na giełdach doszło do dużego wzrostu popytu konsumpcyjnego (wzrost konsumpcji autonomicznej). Ustabilizować ten rodzaj szoku.

Szok popytowy pozytywny. Restrykcyjna fiskalna i monetarna. Spadek wydatków budżetowych lub wzrost podatków, wzrost stóp procentowych lub sprzedaż papierów wartościowych. Kosztem będzie Inflacja…

…. Dlaczego, jaki rodzaj szoku, jaki koszt samodzielnego powrotu do równowagi?

Rosną podatki w tamtym kraju, więc spada ich dochód rozporządzalny, spada ich import a nasz eksport, spada eksport netto nasz i nasz popyt globalny. Szok popytowy negatywny. Kosztem bezrobocie przymusowe.

Na giełdach światowych nieoczekiwanie wzrosły ceny gazu ziemnego. Jakie będą skutki dla gospodarki i przed jakim dylematem stoi polityka…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz