Wahania koniunkturalne - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wahania koniunkturalne - zadania - strona 1 Wahania koniunkturalne - zadania - strona 2 Wahania koniunkturalne - zadania - strona 3

Fragment notatki:


WAHANIA KONIUNKTURALNE
Kursy akcji na giełdzie w danym kraju wykazują tendencję rosnącą. Czy może to być sygnał ożywienia koniunktury?
Kursy akcji to jeden ze wskaźników koniunkturalnych. Popyt na akcje rośnie, czyli inwestorzy optymistycznie przewidują przyszła koniunkturę. Wskaźniki koniunktury: kursy akcji, wydobycie węgla, kurs złotego, liczba wakatów na rynku pracy.
Maleje liczba wakatów, ale jednocześnie rośnie stopa bezrobocia. Podaż pracy popyt na pracę, popyt globalny

(…)

… krańcowa skłonność do importu. W systemie płynnym rośnie stopa procentowa, to nominalny kurs walutowy rośnie. Import potanieje, eksport zdrożeje, więc jego wartość zmaleje. Spadek eksportu netto.
Czy i na ile wzrost inflacji może być sposobem na spadek bezrobocia?
Krzywa Phillipsa - trade off między inflacją a bezrobociem (wymienność). W długim czasie nie ma tej zależności. Zmiana wielkości nominalnych tak, by realne nie zostały zmienione.
Tylko w krótkim czasie, gdy występują zaburzenia w gospodarce od strony popytowej. Ceną koszt ponoszenia walki z inflacją i można wpaść w spiralę inflacyjną. Położenie krótkookresowej krzywej Phillipsa zmienia się pod wpływem oczekiwań inflacyjnych. Oczekiwanie, że inflacja wzrośnie - krzywa w górę, że zmaleje - w dół. Gdy zmiany podażowe, nie może to być sposobem…
rozporządzalny, spada ich import a nasz eksport, spada eksport netto nasz i nasz popyt globalny. Szok popytowy negatywny. Kosztem bezrobocie przymusowe.
Na giełdach światowych nieoczekiwanie wzrosły ceny gazu ziemnego. Jakie będą skutki dla gospodarki i przed jakim dylematem stoi polityka gospodarcza?
Szok podażowy ujemny. Rosną ceny, spada produkcja bo spadł popyt, rośnie bezrobocie, stagflacja. Stabilny PKB…
…, ale jednocześnie rośnie stopa bezrobocia. Podaż pracy > popyt na pracę, popyt globalny < podaż. Spowolnienie koniunktury, bezrobocie przymusowe - recesja.
Rośnie liczba wakatów.
Rośnie popyt, efekt ożywczy. Duża podaż miejsc pracy bo zwiększenie produkcji Albo
Nie ma pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - jeśli jednocześnie bezrobocie rośnie.
Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy.
Ocena sytuacji gospodarczej…
… cen, inflacja, produkcja wraca do stanu wyjściowego.
Postęp technologiczny zwiększył poziom produkcyjności pracy.
W długim rośnie podaż, spadają ceny, rośnie popyt globalny. Rośnie dochód więc rosną podatki, co studzi gospodarkę. Nieduży wzrost poziomu cen, bo rośnie produkcja potencjalna, ale płacimy więcej pracownikom. Zmiana realna.
W wyniku hossy na giełdach doszło do dużego wzrostu popytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz