Krzywa Phillipsa

note /search

Inflacja - Krzywa Phillipsa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2786

od jej pochodzenia, koszty inflacji, inflacja a bezrobocie. Krzywa Phillipsa, stagflacja – istota i przyczyny...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 3395

ilości pieniądza. Krzywa Phillipsa - dowodzi, że wyższej stopie inflacji odpowiada niższa stopa...

Egzamin z makroekonomii

 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3297

poruszanych zagadnień: dobra Giffena, utarg krańcowy, inflacja, deflator PKB, szoki popytowe, krzywa Phillipsa...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

inflacji 29. Popytowa teoria inflacji 30. Kosztowa teoria inflacji 31. Inflacja a bezrobocie. Krzywa...

Wykład - Inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 910

narodowego. Inflacja a bezrobocie Krótkookresowa krzywa Phillipsa: Między inflacją a bezrobociem istnieją...

Inflacja + bezrobocie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1904

na podstawie krzywej PHILLIPSA, widzimy, że przy zerowej stopie wzrostu płac nominalnych bezrobocie wynosi 5...