Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 92

Monopol i cena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421

) przeciętne koszty zmienne, to nabywaliby oni pewną dodatnią ilość rozpatrywanego dobra. Pozostałych klientów...

Rynek i konkurencja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

., ale nie w sensie społecznym (w sytuacji „kominów” dochodowych: wysoki popyt na dobra luksusowe, niski - na dobra...

Inflancja - przeglad podstawowych pojęć

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

różnych dóbr. W krótkim okresie inflacja może podwyższyć produkcję, wtedy ze względu na popyt wzrosną ceny...

Makroekonomia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4942
Wyświetleń: 5306

) = C (wydatki konsumpcyjne = popyt konsumpcyjny, wydatki na dobra i usługi o charakterze konsumpcyjnym...

Przedsiębiorczość-wykład 4

 • dr Anna Sieczko
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

i doświadczenia przy wykorzystaniu globalnej sieci zasobów. Zasady innowacji: Elastyczność cenowa (indywidualna...