Rynek i jego elementy - Zasoby ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek i jego elementy -  Zasoby ekonomii - strona 1 Rynek i jego elementy -  Zasoby ekonomii - strona 2 Rynek i jego elementy -  Zasoby ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

E K O N O M I A Pytania egzaminacyjne v. 1.0 1. Rynek i jego elementy. Rynek to miejsce, w ramach którego dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr, czyli produktów i usług. Rynek jest zazwyczaj zorganizowany instytucjonalnie. Przykłady rynków: Giełda, Rynek pracy, Motoryzacyjny, Walutowy, Bankowy, Kamieni szlachetnych. Elementy rynku: popyt podaż cena 2. Kluczowe podmioty gospodarcze. Podmioty gospodarcze - wszyscy aktywni uczestnicy procesu gospodarczego (jednostki, grupy, społeczeństwa). Współcześnie do podstawowych podmiotów gospodarczych zaliczamy: Gospodarstwa domowe ludności - funkcje produkcyjne - praca dla zdobycia dochodów  funkcje konsumpcyjne. Przedsiębiorstwa - ludzie dysponujący określonymi środkami produkcji (ziemia, lokale, maszyny, budynki, surowce, środkami pieniężne i transportowe), które są niezbędne do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze produkcji, obrotu towarowego lub usług. Państwo - jego rola jest zróżnicowana, np. USA - największy liberalizm gospodarczy lub znaczna ingerencja, np. Korea Pn., Białoruś, Laos, Wietnam. 3. Zasoby ekonomii. 1) Naturalne - odnawialne (np. lasy, energia słoneczna) i nieodnawialne (np. ropa naftowa). Są to dobra dane przez naturę, nie wytworzone przez ludzi. 2) Ludzkie - ludzie wraz z ich doświadczeniami, umiejętnościami, kwalifikacjami. 3) Kapitałowe : kapitał rzeczowy - wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych, będące wytworem pracy człowieka: środki pracy - maszyny, narzędzia, instalacje, urządzenia przy pomocy których wytwarza się produkty, usługi; przedmioty pracy - surowce i półfabrykaty które służą do wyprodukowania określonych prac, usług. kapitał finansowy - środki pieniężne występujące w różnych postaciach, np. gotówka, kredyt, papiery wartościowe. 4. Pojęcie i typy systemów gospodarczych. System gospodarczy - ogół elementów, które tworzą gospodarkę danego kraju. System ten obejmuje: Zasoby materialne - przestrzeń geograficzną, z występującymi na niej zasobami naturalnymi oraz wytworzone przez ludzi środki produkcji i konsumpcji (sfera realna). Działalność gospodarcza - proces wytwarzania dóbr i usług, które służą zaspokojeniu potrzeb (sfera realna). Reguły i normy prawne - sposób tworzenia, pozycję i zasady funkcjonowania podmiotów usług (sfera regulacyjna). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz