Wykład - Mikroekonomia i makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Mikroekonomia i makroekonomia - strona 1

Fragment notatki:

Mikroekonomia- bada poszczególne elementy tworzące gospodarkę: gosp.domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie danej gospodarki oraz rynki określonych produktów i usług. Analizuje sposób działania oraz zachowanie się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów, a także sprzedawców i nabywców. Bada czynniki mające wpływ na kształtowanie się wielkości produkcji i podaży poszczególnych produktów i usług, rozmiarów popytu na nie oraz wysokości ich ceny.
Makroekonomia- analizuje gospodarkę jako całość, bada czynniki, które wpływają na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych jak: - globalna = łączna produkcja i konsumpcja w danej gospodarce
- globalna podaż produktów i usług
- globalny popyt na nie
- ogólny/średni poziom cen
- globalne zatrudnienie
- inwestycje, dochody i wydatki budżetu państwa
Bada wielkości agregatowe (charakterystyczne dla całej gosp.narodowej), nie poj. producenta/ konsumenta
Podmioty gospodarcze- każdy aktywny uczestnik procesu gospodarczego (jednostki, grupy, społeczeństwa) Współcześnie do podstawowych podmiotów gospodarczych zaliczamy:
- gospodarstwa domowe ludności- funkcje produkcyjne-praca dla zdobycia dochodów funkcje konsumpcyjne.
- przedsiębiorstwa- ludzie dysponujący określonymi środkami prod. (ziemia, lokale, maszyny, budynki, surowce, środkami pieniężne i transportowe), które są niezbędne do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze produkcji, obrotu towarowego czy też usług
- państwo- ma charakter zróżnicowany w poszczególnych krajach,np. USA- największy liberalizm gospodarczy lub znaczna ingerencja np. Korea Pn., Białoruś, Laos, Wietnam. Zasoby mają charakter ograniczonykonieczność wyborów ekonomicznych (gospodarowania)
Aspekt pozytywny- wybór celu i środków koniecznych do jego realizacji. Negatywny- konieczność rezygnacji z innych celów, na które moglibyśmy przeznaczyć posiadane zasoby. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz