Definicje ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje ekonomiczne - strona 1

Fragment notatki:


W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: ekonomia, metoda indukcji i dedukcji, prawo Kopernika-Greshama, zjawisko ekonomiczne, kategoria ekonomiczna, prawo ekonomiczne, model ekonomiczny oraz teoria ekonomiczna. Ponadto metody badań w ekonomii, weryfikacja empiryczna, metoda falsyfikacji i predykcji, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia pozytywna oraz normatywna.

DEFINICJE EKONOMII
Nie istnieje szczegółowa, ponadczasowa definicja ekonomii.
Ekonomia jest nauką społeczną, która zajmuje się badaniem gospodarczego aspektu działalności ludzkiej. Opisuje ona oraz wyjaśnia przyczyny i naturę zjawisk zachodzących w procesach gospodarowania. Ekonomia zajmuje się też badaniem możliwości i ograniczeń rozwoju gospodarczego. Wskazuje jak należy gospodarować, aby gospodarowanie było racjonalne, gdyż niewłaściwie wyznaczone cele gospodarowania, środki i metody ich realizacji stwarzają zagrożenia dla egzystencji, aktywności gospodarczej i dobrobytu. Przedmiot i metody badań ekonomii kształtowały się pod wpływem rozwoju sposobów i zakresu gospodarowania.
Metody badań w ekonomii:
→ Metoda indukcji
→ Metoda dedukcji
dokonywanie obserwacji
badanie danych przypadków
formułowanie hipotezy
sprawdzanie hipotezy
formułowanie prawa ekonomicznego
uznanie zdania za bezwarunkowo prawdziwe
wnioskowanie na podstawie zdania
sprawdzanie słuszności wniosku
formułowanie prawa ekonomicznego
Przykłady:
● Prawo Kopernika- Greshama:
Jeżeli w obiegu znajdują się dwa rodzaje pieniądza o tych samych nominałach, lecz o różnej wartości, to pieniądz gorszy wypiera z obiegu pieniądz lepszy
● Metoda indukcji:
- w obiegu są dwa rodzaje monet o takich samych nominałach
- monety wykonane są z innego metalu, mają więc różną wartość
- skoro monety maja taki sam nominał, to rozsądek „podpowiada” aby płacić tymi, które mają mniejszą wartość a zachować te, które mają większą wartość - ponieważ ludzie są rozsądni, więc większość transakcji będzie dokonywana przy użyciu gorszego pieniądza, a pieniądz lepszy będzie stopniowo znikał z obiegu
●Metoda dedukcji
- o wartości pieniądza decyduje nie tylko nominał, ale także rodzaj użytego materiału
- pieniądze (monety) mogą mieć takie same nominały ale różną wartość
- ludzie rozsądni, mając pieniądz różnej wartości, zapłacą za towar pieniądzem gorszym, a zachowają lepszy
- ponieważ ludzie są na ogół rozsądni, prawie wszyscy będą wycofywać z obiegu pieniądz lepszy
Budowa teorii naukowych:
- obserwacja życia gospodarczego
- dokonywanie syntezy zjawisk ekonomicznych
- formułowanie praw ekonomicznych
- konstruowanie modelu ekonomicznego i wyprowadzenie z niego teorii
- ustalanie naukowej poprawności teorii
Zjawisko ekonomiczne:
- fakty (zdarzenia) zachodzące w określonej rzeczywistości
- fakty, które występują w procesach gospodarowania, czyli w związku z wytwarzaniem dóbr i usług, ich podziałem i wymianą oraz konsumpcją


(…)

… lub całości gospodarki
- uwypukla główne cechy opisywanego problemu, abstrahując od zdarzeń przypadkowych, uznanych za nieistotne dla wyjaśnienia danego aspektu rzeczywistości gospodarczej
- przestrzega zasady ceteris paribus, co oznacza, że wszystkie zjawiska oraz procesy w obrębie modelu, poza badanymi, nie zmieniają się, a zatem nie wywierają wpływu na zachodzące w modelu zmiany
- prowadzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz