Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 91

Podstawy nauki o finansach

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2128

publiczne pozwalają funkcjonować sektorowi publicznemu, Składają się na nie dobra publiczne i społeczne...

Inflacja - Szok podażowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3017

naturalnym. Podstawowe prawo ekonomii - popytu i podaży - mówi, że wzrost popytu (zakupów danego dobra...

Nieliniowe modele ekonometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

i zinterpretuj cenową elastyczność popytu na pomidory przy cenie wynoszącej 35 jp, b) Na jakim poziomie naleŜy...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

, że jest ono oparte na wymianie jednych dóbr i usług na inne dobra i usługi. W tym sensie rynek jest mechanizmem...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

do zmniejszenia importu. Jest to efekt pozytywny. Prawo Marshala αz + αk > 1 α z – cenowa elastyczność popytu...