Edward Hall

Kultura i rodzaj

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lidia Świeboda-Toborek
 • Umiejętności prazentacji i komunikacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

z nas, a ten z Kolei ma swoje odbicie we wszystkim, co mówimy, robimy i słyszymy. Różnice kulturowe Antropolog Edward...

Wyk_adNiewerbalne aspekty mowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1141

dzielący od innych, granica ta jest wyznaczana kulturowo. Edward Hall - określa używanie przestrzeni...

Dzia_ania spo_eczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

, kontekstu sytuacyjnego, a także kultury, do której należą EDWARD HALL wyróżnia cztery typy dystansów...

Adler - komunikacja niewerbalna

 • dr hab. Ryszard Stach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2037

kulturowych. Antropolog Edward Hall twierdzi, że wybór dystansu zależy od tego, jak człowiek czuje się w danym...