Dziedzictwo kulturowe - strona 28

Wstęp do historii sztuki - postacie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Ostrowski
 • Historia sztuki
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2982

, traktat dotyczący roli pozycji sztuki w życiu społecznym, dziedzictwo kulturowe Żywoty artystów...

Wsplne polityki - Unie Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

. na rzecz wspierania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz pomoc mająca ułatwić rozwój pewnych rodzajów...

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

, dziedzictwa kulturowego. 6) „Rodzina świata społecznego/subkultury” połączona jest z mezo- i makro- poziomem...

ZASADY PRAWA UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjnalne Unii Europejskiej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1414

środowiska naturalnego, dziedzictwo kulturowe ALE tylko w sytuacjach, gdy traktat to dopuszcza NIE MA zasady...

Polska polityka zagraniczna- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889

nacisk na słowo powrót- mając na myśli wyidealizowana wizje przyszłości, wspólne dziedzictwo kulturowe...

Wykłady - semestr 1 Etyka zawodu psychologa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Patrycja Rusiak
 • Etyka zawodu psychologa
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3857

dziedzictwo kulturowe negatywne lub pozytywne emocje sprzeczna z naturą człowieka szkodliwa z punktu widzenia...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

, zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich wraz z ich dziedzictwem kulturowym...