Dziedzictwo kulturowe - strona 29

Socjologia - podstawy

  • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

dziedzictwa kulturowego. Cechy osób tworzących rodzinę: wspólne mieszkanie, wspólne nazwisko, wspólna własność...

Kartografia wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
  • Kartografia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5117

i obszarów chronionych, obiektów dziedzictwa kulturowego, warunków podłoża budowlanego. Mapa...

Stanowisko negocjacyjne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Kawa
  • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

, zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich wraz z ich dziedzictwem kulturowym...

Polityka wobec Polonii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Andrzej Dumała
  • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

i Departament Dziedzictwa Kulturowego). Spraw polonijnych dotyczy też część działań: Urzędu ds. Kombatantów...