Wstęp do historii sztuki - postacie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4480
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do historii sztuki - postacie - strona 1 Wstęp do historii sztuki - postacie - strona 2 Wstęp do historii sztuki - postacie - strona 3

Fragment notatki:


POSTACIE WSTĘP Pliniusz Starszy - Naturalis historia, I w. n.e. z jego pisma znamy niezachowane pisma Durisa i Ksenokratesa Pauzaniasz Ks. Andrzej Wargocki - O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje Petrus Maleus - De basilica Sanct Petri , XI w. Jan Diakon z Rzymu - De Ecclesia Lateraniensi , XII w. Kronika Gerwazego z Canterbury (napisana przed 1210) - analiza porównawcza stylu dawnego i nowego kościoła w Canterbury Duris z Samos (340-260 p.n.e) - więcej uwagi poświęcał biografiom artystów, a mniej dziełom, typowe formuły biografii artystycznych! (przypadkowe odkrycie talentu młodego artysty przez wielkiego mistrza, związek ucznia i nauczyciela łączący najwybitniejszych artystów różnych pokoleń itd.) Ksenokrates z Sykionu (III w.) - sformułował schemat rozwojowy , stopniowe opanowywanie określonych środków artystycznych, coraz doskonalsze naśladowanie natury (etapy rozwoju w rzeźbie - Fidiasz, Poliklet, Myron, Pytagoras, Lizyp), być może wzorem elementy historii poezji w Poetyce Arystotelesa albo zarys historii greckiej filozofii ze wstęp do Metafizyki. Szczyt doskonałości sztuki w sztuce Apellesa i jego współczesnych. Sztuka jako najwyższa sprawność różnego rodzaju (Melantios, Asklepiodoros, Apelles) Filippo Villani - De origine civitatis Florentiae et de eiusdem famosis civibus, 1404-05, rozdział o artystach, związek z włoskim lokalnym patriotyzmem; koncepcje nauczyciela i ucznia i grupy uczniów tworzących szkołę artystyczną; pojęcie rozwoju i postępu w sztuce, fazy późniejsze dojrzalsze, stanowią etapy na drodze do ideału; historyczny pogląd o Cimabuem jako inicjatorze nowego okresu artystycznego, a o Giottcie jako jego kontynuatorze - pierwszy wyraził Villani; pogląd przyjęty na długo (być może inspirowany przez Dantego) Lorenzo Ghiberti - II księga Commentarii - dzieje artystów włoskich XIV w. w kategoriach zapożyczonych od Pliniusza, pierwsza obszerna autobiografia artysty! W I księdze - krótki opis dziejów sztuki starożytnej , w II żywoty artystów czasów nowych Bartolomeo Fazio - 1456, Neapol De viris illustribus , rozdział De pictoribus ; zbiór żywotów słynnych ludzi, żywoty Jana van Eycka, Rogiera van der Weyden, Gentilego da Fabriano, Pisanella. Pierwsze literackie źródła mówiące o Van Eycku i Weydenie, dokument wczesnego zainteresowania sztuką niderlandzką na terenie Włoch (Neapol bliskie kontakty z Hiszpanią a Hiszpania z Niderlandami) Antonio Manetti - Żywot Filippa Brunelleschiego , lata 80' XV w., pierwsza monografia, biografia artysty opracowana jako osobna książka, obszerna informacja o roli Brunelleschiego, określa go jako pierwszego odnowiciela poprawnej architektury, zasady perspektywy linearnej Giovanni Santi - malarz, ojciec Rafaela, pracuje na dworze w Urbino, Kronika dokonań księcia Fryderyka z Urbino, napisał o sobie i swoich kolegach

(…)

…!!! Pominął Berniniego. Zasady klasyczne polegające na nawiązaniu do tradycji antycznej. Normatywne podejście do historii sztuki i stylu. Styl jest tylko jeden - klasyczny! Historyczne rozumienie pojęcia stylu - styl jako norma! Książka o charakterze metodologiczno-krytycznym.
Filippo Baldinucci - Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua (1681 do 1728), (professori del disegno = artyści…
… Palomino de Castro y Velasco - zebrane żywoty malarzy hiszpańskich Juan Ceano Bermudez - na pograniczu dawnego żywotopisarstwa i nowoczesnej leksykografii
1800, tytuł charakterystyczny dla następnych pokoleń, słownik historyczny - Diccionario historico … w tytule - sztuki piękne
HISTORIA SZTUKI JAKO OSOBNA DZIEDZINA NAUKOWA
Johann Friedrich Christ - wykładał na uniwersytecie lipskim (1735-56) przedmiot zwany „Literaturą” lub „Archeologią Literatury”(= nauki pomocnicze historii i historia sztuki), a który w istocie obejmował naukę o inskrypcjach, posągach, dokumentach, monetach oraz historię drukowanej książki i grafiki. Znaczące wykłady, próba periodyzacji sztuki niemieckiej (stara do 1580, średnia do 1680, nowa po 1680). Pierwsza monografia Lucasa Cranacha. Wprowadził metody związane z precyzją…
… malarzy holenderskich XVII w.
Jacob Campo Weyerman - spisał żywoty malarzy holenderskich XVII w.
Jean Baptiste Descamps - zebrał biografie malarzy niemieckich, holenderskich i flamandzkich
Niemcy
Joachim von Sandrart - Norymbergia, malarz i humanista działający w wielu centrach europejskich m.in. w Rzymie, Niemiecka akademia architektury, rzeźby i malarstwa - zawiera opisy porządków architektonicznych
…, europejską, „cudowne dziecko”, pochodził z Wilna, zmienił wyznanie, gorący patriota, pisał przede wszystkim po francusku, Wieczory florenckie, Juliusz II, książki dotyczące dziejów epoki renesansu polskiego, po polsku dopiero w 1965, krytyk sztuki, skrajnie patriotyczne stanowisko
Wojciech Dzieduszycki - jeden z najbogatszych ziemian w Galicji, filozof, estetyk, polityk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz