Polska polityka zagraniczna- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska polityka zagraniczna- wykład 2 - strona 1 Polska polityka zagraniczna- wykład 2 - strona 2 Polska polityka zagraniczna- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2
W XIX wieku spór czy państwo można odbudować opierając się o własny wysiłek czy też należy działać na rzecz środowiska narodowego, które pomoże odzyskać niepodlegość. W latach 1918-1939, problemem politykow rządzących był problem czasu, problem funkcji jaką Polska w systemie międzynarodowym pełniła. Problem czasu- wtloczona między Niemcy a ZSRR (dwa rewizjonistyczne mocarstwa porządku międzynarodowego uchwalonego po I WŚ w latach 1919-1921, czyli inaczej mówiąc systemu wersalsko-ryskiego.) Polska nie mogła czuć się pewnie. Pytanie o czas wiązało się z pytaniem jak szybko będziemy mogli to państwo wzmocnić i zbudować swoje miejsce w Europie i czy ten proces wzmacniania polskiej państwowości dojdzie do skutku zanim dwa mocarstwa zagrożą niepodległości. Wreszcie po 1945 rozważania na temat miedzynarodowej koniunktury znowu były bardzo bliskie polskiej inteligencji, Polakom którzy zadawali sobie pytanie w jakich warunkach, sytuacji może dojść do odzyskania suwerenności przez Polskę. Środowisko paryskiej kultury (Juliusz Mieroszewski) w latach 60 sformułowało pogląd, że bez zakończenia zimnej wojny o żadnej suwerenności mowy być nie może. Podstawowy warunek, aby mówić o niepodległej Polsce to zakończenie rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i USA, której przejawem był podział Europy na dwa bloki (żelazna kurtyna). Rok 1989 - zaczęły się pojawiać warunki do poszerzania zakresu swobody w podejmowaniu decyzji przez Polskę. Zaczęła się kształtować perspektywa odzyskania niepodległości. Polska polityka zagraniczna w 1989-2009 ukształtowała się pod wpływem i w wyniku ustrojowej transformacji. To jest cena, która dla zrozumienia polskiej polityki zagranicznej oraz pytania o koniunkturę ma znaczenie zasadnicze. W 1989r. Polska po raz drugi w XX wieku wkroczyła do życia międzynarodowego jako kraj suwerenny i niepodległy, (cyt. Z depeszy z listopada 1918r. ministra spraw wewnętrznych- Filipowicza do mocarstw zachodnich, informujacego, że Polska w 1918 staje się państwem suwerennym). 70 lat później Polska nie wyłaniała się na skutek klęski czy upadku sąsiednich potęg, jak to miało miejsce w roku 1918, ale suwerenność uzyskiwała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Państwo powstało z woli Stalina, który narzucił elitę rządzącą, nadał ustrój, granice. W ten sposb ukształtował podstawy współzależności między zespołem państwowym, który powstał w 1945 a ZSRR. Zależność od ZSRR była przejawem nowego porządku miedzynarodowego, który się ukształtował po II WŚ. Został on oparty o zasadę podziału strefy wplywów z XIX wieku. Przypis po II WŚ, aby posiadać własną strefę wpływów nie wystarczało być mocarstwem. Po 1945 roku własne strefy wpływów zaczęły kształtować dwa supermocarstwa, czyli USA i ZSRR. Tradycyjne mocarstwa europejskie takie jak Francja czy Wielka Brytania po II wś zdegradowały się do potęg regionalnych Europejskie mocarstwa zaczęły tracić na znaczeniu. Politykę globalną zdominowała rywalizacja dwóch supermocarstw. ZSRR opierał swoje oddziaływanie na zasadzie immanentnego konfliktu między światem socjalistycznym, a kapitalistycznym. Długa depesza 1946r.- George Kenan (ambasador USA w Moskwie) pisał iż, konflikt między światem socjalistycznym a kapitalistycznym miał potężny wpływ

(…)

… ani Rosjanie przeżyli szok powstania warszawskiego, szok porzucenia Polski przez sojuszników, szok okupacji krajów bloku wschodniego. Wojnę przegraliśmy totalnie, ponieważ nie ostał się nawet skrawek niepodległej Rzeczypospolitej, spłynęła w gruzy koncepcja Polski jako bastionu cywilizacji zachodniej, zostaliśmy zdradzeni przez nasza własną historie, której budowaliśmy ołtarze w literaturze, malarstwie…
… na zachód i włączenie do Szczecina, wyznaczeniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Granica była nieuregulowana/ słabo uregulowana. Granica była elementem systemu współzależności PRLu od związku sowieckiego dlatego ze bez poparcia związku sowieckiego można by było postawić tą granicę pod znakiem zapytania. Komuniści w PL mówili, że sojusz polsko- radziecki jest gwarancją naszej granicy zachodniej…
…, nie odwrotnie najpierw Związek. RFN zgadza się na granicę na Odrze i Nysie łużyckiej, a PRL uznaje linie federalnych Niemiec. Komuniści polscy mówili w 86r. o nierozerwalności sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Bez granicy zachodniej nie istnieje Polska a granica zachodnia jest gwarantowana 62.00 Najważniejszą kwestią dla Polski było potwierdzenie tej granicy, jeżeli słabnie związek sowiecki, słabnie…
… RWPG, były tzw. ruble transferowe wprowadzone. Wymiana barterowa (gospodarka oparta o barter, wymiana towarowa) jest sprzeczna z wolną konkurencją, nie można wyznaczyć cen za cokolwiek. Układ warszawski sankcjonuje obecność armii radzieckiej na terytorium polski i innych państw układu. System zależności trzeba było rozmontowywać, jeśli chciało się prowadzić suwerenna politykę trzeba było się pozbyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz