Dobra podstawowe - strona 4

Elastyczność - względna zmiany zmiennej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

niż % wzrost dochodu - wskaźnik elastyczności dochodowej popytu Edi > 1. 2.4.5. Dobra podstawowe Dalszy wzrost...

Pojęcie gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2177

jest dóbr podstawowych - żywności , mieszkań w tym czasie dostarczenie tych dóbr przez samorząd...

Cele strategii cenowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1323

produktu rośnie wraz z nabywaniem artykułów komplementarnych, gdy wszyscy posiadają dobro podstawowe...

Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1722

< 0 - dobro niższego rzędu; Dobra luksusowe i dobra podstawowe to dobra normalne (Edi > 0). Prawo...