Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej - strona 1 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej - strona 2 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej - strona 3

Fragment notatki:

10.Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej (WPR) określa się najczęściej analizując: 1. Gęstość zaludnienia na 1km kwadr. użytków rolnych (im mniej tym lepiej), [poniżej 80os./1km kwadr UR] 2.Udział w powierzchni użytków rolnych rolnictwa indywidualnego (powyżej 60%) 3.Udział trwałych użytków zielonych(łąk i pastwisk) w powierzchni użytków rolnych (powyżej 30%), [zróżnicowanie terenu] 4. Lesistość(udział lasów w powierzchni ogólnej (30-60%) 5. Udział wód w powierzchni ogólnej 6. Typy osadnictwa wiejskiego 7. Udział osób utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych (powyżej 60%) 11.Tereny sprzyjające rozwojowi agroturystyki: -północno-wschodnia część Polski - południe woj. Małopolskiego i podkarpackiego - środkowa część woj. Zachodniopomorskiego - woj. Lubuskie - południowa część woj. Lubelskiego i północna część woj. Podkarpackiego Typologia potencjału turystycznego obszarów wiejskich. 12.Stan rozwoju agroturystyki w Polsce: -od 1998r. do 2001r.- ciągły wzrost ( od ob.600 do ponad 1000) kwatery agroturystyczne (wg GUS)- to pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia w gospodarstwach rolników indywidualnych wykorzystywane przez turystów -miejsca noclegowe- podwojenie od 1998r. do 2001r. -[powszechne spisy rolnicze (2002, 2010) ] działalność pozarolnicza gospodarstw rolnych: 1,4% agroturystyka, 2% leśnictwo, 2,7% rybactwo, 5,2% transport, 5,5% budownictwo, 19% przetwórstwo, 20% handel -agroturystyka w Polsce to domena gospodarstw indywidualnych - w latach 90tych XX wieku i na początku XXI wieku niewiele gospodarstw rolnych prowadziło działalność pozarolniczą- główne przyczyn brak kapitału, relatywnie niski poziom wykształcenia, - ODR- Ośrodek Doradztwa Rolniczego woj. Małopolskie: atrakcje przyrodnicze, ośrodki miejskie tj. Kraków, Zakopane, związek z początkami agroturystyki w Polsce -od lat 90tych systematycznie wzrastał udział gospodarstw całorocznych - agroturystyka rozwija się w poszczególnych regionach w różnym tempie- największym zainteresowaniem cieszą się obszary charakteryzujące się szczególnie atrakcyjnością -nierównomierny rozwój agroturystyki to efekt: *zróżnicowania przyrodniczego Polski * nierównomiernego rozwoju gospodarczego * czynnika historycznego * położenia geograficznego *tradycji wypoczynkowych -korzystający z bazy agroturystycznej w Polsce: 90,8% turyści krajowi— osoby w wieku 40-49 lat (33%) wykształcenie średnie (48%) lub wyższe (46%) z dużych aglomeracji miejskich ; turyści zagraniczni- Niemcy, Holendrzy - źródła finansowania agroturystyki: środki z UE, WPR- Wspólna Polityka Rolna, PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(2007-2013), 13.PRODUKTEM AGROTURYSTYCZNYM nazywamy całość elementów tworzących „towar”, który:

(…)

… - nie można go nigdzie przenieść ani magazynować - nie można wcześniej sprawdzić jego jakości Z punktu widzenia potencjalnego klienta produkt turystyczny (także agroturystyczny) to zestaw składników zarówno materialnych jak i niematerialnych umożliwiający wypoczynek za określoną cenę. Produkt agroturystyczny (M. Drzewiecki) 14.Produkt agroturystyczny obejmuje: 1. Dobra podstawowe- właściwy cel przyjazdu (rdzeń produktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz