Dobra luksusowe - strona 18

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

Są one zbliżone do podatków przychodowych. Przedmiotem opodatkowania są wydatki ponoszone na zakup dóbr...

Budżet i polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1162

w cenie różnych dóbr, które my płacimy). Wysokie podatki stosowane są na dobra luksusowe, czyli tzw akcyzy...

Popyt i podaż na rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2989

(mimo wzrostu ceny rośnie popyt) - paradoks Weblena; dotyczy dóbr luksusowych (snobizm) - paradoks spekulacyjny...

Strategia SWATCH AG - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1638

zegarków szwajcarskich (częściowo spowodowany sukcesem dóbr luksusowych w tej branży). Analiza „case'a...

Teoria optimum konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169

, gdy uwzględni się większą liczbę konsumentów? ZADANIA Dobro niższego rzędu jest to: niedrogie dobro luksusowe...

Opracowane zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 2443

B. popyt kształtuje się dowolnie przy danej cenie C. występuje dla dóbr luksusowych Cena równowagi...

Pytania na egzamin mechanizm rynkowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2184

efektu substytucyjnego.     17. Dobro luksusowe, to każde dobro, dla którego: a. wzrost dochodu powoduje...

Strategia firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

zegarków szwajcarskich (częściowo spowodowany sukcesem dóbr luksusowych w tej branży). Analiza „case'a...

Systemy informacji marketingowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

produktów i uwarunkowań rynkowych. Dobra luksusowe są bardziej podatne na stosowanie strategii wysokiej ceny...

Ekonomia - omówienie -test

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2121

) żadna z powyższych równości nie jest spełniona. 4. Według pierwszego prawa Gossena: a) stosunek Użk/c dla dóbr...