Dobra luksusowe - strona 19

Europejskie prawo gospodarcze

 • Politechnika Gdańska
 • dr Przemysłam Banasik
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3395

Gdy kupował samochód z Niemiec , odmówił płacenia podatku za samochody ( dobra luksusowe); zauważono...

Optimum konsumenta

 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5467

, gdy uwzględni się większą liczbę konsumentów? ZADANIA Dobro niższego rzędu jest to: niedrogie dobro luksusowe...

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6363

”) - im szybsze tempo wzrostu cen, tym szybszy wzrost popytu; dotyczy to tylko dóbr luksusowych; ten paradoks...

Marksistowska wizja komunizmu

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Anna Mężyk
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3136

, gdy inne artykuły żywnościowe nie są łatwo dostępne. . Przypadek Veblena, dotyczy dóbr luksusowych. Wzrost ceny...

Mikroekonomia - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 8869

. DOBRA WYŻSZEGO RZĘDU (LUKSUSOWE) I DOBRA PIERWSZEJ POTRZEBY (NIEZBĘDNE) Dobra luksusowe...

Zagadnienia na testy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1232

/ występuje dla dóbr luksusowych 4. Cena równowagi rynkowej A/ w ujęciu ex antę występuje zawsze B/ wyznaczona...

Optimum konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

, gdy uwzględni się większą liczbę konsumentów? ZADANIA Dobro niższego rzędu jest to: niedrogie dobro luksusowe...