Derywat - strona 3

Matematyka w ekonomii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr. hab. Tadeusz Włudyka
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

. Ich nazwę wywodzi się od instrumentów pierwotnych (wyżej wymienionych), którymi derywaty (powszechnie...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych klientów, organizowanie fuzji czy obrót derywatami na własny rachunek...

Kredyty i pożyczki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Anna Mercik
 • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

się wpłacając pewną kwotę, mieć to zagwarantowane. INSTRUMENTY POCHODNE - derywaty (ang. Derivatives") - rodzaj...

Akcje - Papier wartościowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

i oczywiście znacznie wyższego niż w przypadku obligacji poziomu akceptacji ryzyka. Derywaty - tzw. papiery...

Finanse publiczne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1379

pieniądza (derywaty). Niektórzy autorzy pod pojęciem Finansów” rozumieją „posługiwanie się pieniądzem...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

derywatów, sprawiająca, że nie mogą być tworzone doraźnie, ale muszą znaleźć swoje miejsce w słowniku (tzn...

Inwestycje kapitałowe - pytania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

Warto­ściowych. Z chwilą wprowadzenia do obrotu giełdowego pierwszego typowego derywatu, w postaci transakcji...